SPIR odhalil manipulaci s návštěvností, přijal opatření

čtvrtek, 06. září 2012, 04:30 Internet & Mobil MediaGuru

Podmínečné vyloučení má hrozit serverům, u nichž bude v datech NetMonitoru zjištěno nadhodnocování návštěvnosti.

Výkonná rada profesního internetového sdružení SPIR, který je zadavatelem jednotného výzkumu měření návštěvnosti českého internetu NetMonitor, rozhodla o zavedení několika opatření v souvislosti se zjištěnými nadhodnocenými výsledky některých serverů. Výkonná rada mj. odsouhlasila zavedení tříměsíčních povinných kontrol těchto médií a zakázala jim používat data zasažená chybou v jejich obchodních, PR a marketingových aktivitách.

V červencových datech o návštěvnosti českého internetu se původně neobjevila data o návštěvnosti serverů muvi.cz, tiscali.cz a provozovatele CET 21. Kontroly v NetMonitoru dále zjistily, že zahraniční návštěvnost serveru centrum.cz byla v období od loňského října do letošního června nadhodnocena o 3 % reálných uživatelů a 1 % page views. V červencových datech se výsledky objevují, byla z nich ale v maximální možné míře odfiltrována navýšená zahraniční návštěvnost serveru centrum.cz. Navýšená data z předchozích měsíců pak byla v reportech označena jako invalidní.

Výkonná rada na svém úterním zasedání také rozhodla vrátit do červencových dat výsledky provozovatele CET 21, a to z toho důvodu, že chyba, která vedla k navýšení návštěvnosti, byla „marginální“. Vznikla kvůli  nesprávnému použití měřícího kódu u ICQ a měla se projevit navýšením o necelé 1 % v rámci page views. Údaj o počtu reálných uživatelů neovlivnila.

Naopak stále skryta zůstávají data o návštěvnosti serverů muvi.cz a tiscali.cz. V jejich případě bylo navýšení návštěvnosti způsobeno vložením tzv. iframu do html kódu stránky serveru ukafe.cz. Iframe obsahoval odkaz na další bezobsažnou stránku, na které se provedlo načtení měřícího kódu NetMonitoru. Při návštěvě serveru ukafe.cz tak uživatelé nevědomky „navštívili“ i servery muvi.cz a tiscali.cz. Návštěvnost muvi.cz byla neoprávněně zvýšena v květnu o 52 % zhlédnutých stránek a v červnu o 33 %, u tiscali.cz pak o 25 %, resp. 9 % page views. Nárůst se mohl projevit i v počtech reálných uživatelů obou médií.

Jednání výkonné rady také rozhodlo o zavedení institutu podmínečného vyloučení z měření NetMonitor pro další případy porušení metodiky. Rada také navrhuje rozšířit online aplikace NetMonitoru o záložku s evidencí a popisem všech porušení metodiky a dodatečných změn v datech.

-mav-