Místo nových komunikačních nástrojů v nákupním procesu?

neděle, 07. října 2012, 17:13 Outdoor MediaGuru

Na toto téma uskutečnil institut ViaVoice zajímavý průzkum.

Na toto téma uskutečnil institut ViaVoice v dubnu 2012 zajímavý průzkum.

Průzkum proběhl ve Francii ve formě rozhovorů, které byly vedeny telefonicky se 1010 spotřebiteli ve věku 18 a více let. Při sběru dat byla zvolena kritéria pohlaví, věku a povolání dotazované osoby v dané domácnosti. Projekt průzkumu byl realizován pro pořadatele mezinárodní odborné show Equipmag, která je zaměřena na trendy v oblasti marketingové komunikace v prodejních místech.

Pokud jde o budoucnost nových nástrojů komunikace a spotřeby, jako jsou internet, smartphony nebo sociální sítě, 94 % respondentů se shodlo na tom, že tyto nástroje se budou vyvíjet i v příštích letech. Toto zjištění platí pro všechny věkové skupiny respondentů, pouze o něco skeptičtější se v této otázce jeví zástupci kategorie ve věku 65 let a více.

Výsledky studie ukazují, že spotřebitelé vnímají nezbytnost rozvoje těchto nástrojů nejen kvůli jejich primární komunikační funkci. Převážná většina respondentů uznává užitečnost moderních komunikačních nástrojů v procesu nakupování. 64% respondentů tvrdí, že spotřebitelé mohou být díky těmto nástrojům lépe informováni o produktech, které se chystají koupit. Zároveň jim tyto nástroje umožní lépe nakoupit.

Významnou roli zde hraje generační prvek. Logicky nejsilněji vnímá užitečnost nových komunikačních nástrojů nejmladší kategorie respondentů:

  • 81 % respondentů ve věkové skupině 18-24 let si myslí, že nástroje přispějí k lepší informovanosti o produktech a podle 72 % respondentů této věkové slupiny nové nástroje přispívají k tomu, že mohou lépe nakoupit,

  • 74 % respondentů věkové skupiny 25-34 let zdůrazňuje výhodu nových nástrojů a jejich schopnost zlepšit nakupování a 69 % oceňuje přidanou hodnotu nástrojů z hlediska informací,

  • pokud jde o starší věkovou kategorii, 45 % respondentů ve věku 65 let a více uvádí, že nové komunikační nástroje mohou zlepšit proces nákupu.

Výsledky průzkumu také odhalují rozdíl v názorech respondentů různých profesních kategorií. Respondenti z kategorie zaměstnanců a dělníků mají tendenci ocenit užitečnost nástrojů z hlediska poskytovaných informací (70 %), zatímco 72 % respondentů z kategorie manažerů a obchodníků spíše uznávají schopnost nástrojů zlepšit nákupní proces.

Při volbě mezi nákupem po internetu a nákupem v tradičním místě prodeje si dle průzkumu kamenné prodejny zachovávají zásadní výhody pro spotřebitele, kterými jsou blízkost a možnost kontaktu. 53 % dotazovaných oceňuje možnost prohlédnout si výrobky a dotýkat se jich, 37 % respondentů zdůrazňuje výhodu poradenství prodejce v místě prodeje. Umístění prodejny v blízkosti jejich bydliště nebo pracoviště je důležitá pro 33 % účastníků průzkumu.

Zjištění průzkumu potvrzují současný vývoj v oblasti spotřebitelského chování. Komplementarita kamenné prodejny a elektronického obchodu se stala skutečností a spotřebitelé jsou ochotni nakupovat napříč různými prodejními kanály.

Zdroj: Brands & Stories

Autorka: Daniela Krofiánová

Převzato z www.mistoprodeje.cz