Mladá fronta získala medicínské tituly ČLS, ovládla segment

středa, 24. října 2012, 07:22 Tisk MediaGuru

Vydavatelství Mladá fronta rozšířilo portfolio svých medicínských titulů a významně posílilo v rámci odborné lékařské literatury.

Vydavatelství Mladá fronta, konkrétně její divize Medical Services, se stalo nakladatelem celé skupiny odborných časopisů, které patří České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

„Z hlediska pozice na mediálním trhu odborné lékařské literatury se naše vydavatelství se svou divizí Medical Services stalo největším vydavatelem odborné lékařské literatury v České republice,“ komentoval David Hurta, generální ředitel vydavatelství Mladá fronta.

Portfolio patnácti časopisů má spojovat nová, jednotná grafická úprava jak titulních stran, tak vnitřků časopisů. Všechny časopisy, patřící pod ČLS JEP, se tak budou vyznačovat společnými grafickými znaky, novou kvalitou papíru a plnou barevností. Společná vizuální podoba časopisů se zřetelně odliší od řady konkurenčních periodik. „Přestože zvýšíme kvalitu, a tedy i prestiž produkovaných časopisů, nebudou mít tyto kvalitativní novinky vliv na cenu časopisů, a proto nezvýšíme ceny předplatného jednotlivých časopisů,“ řekl Martin Hofman, ředitel divize Medical Services.

Distribuce časopisů bude řízená, to znamená určená všem předplatitelům nebo členům odborných společností. Celou skupinu časopisů bude mít v divizi Medical Services koordinačně na starosti Michaela Lízlerová, šéfredaktorka časopisu Postgraduální medicína.

Společně s vlastními tituly nyní vydavatelství produkuje 21 lékařských a zdravotnických časopisových titulů, čtyři knižní edice pro lékaře, zdravotnický personál a pacienty, specializované webové stránky, eventové aktivity a další speciální projekty zacílené do daného segmentu. Divize Medical Services posílila touto akvizicí své postavení a potenciál také v rámci celého vydavatelství Mladá fronta.

-mav-