Nákupem Stratosféry naše akvizice nekončí

úterý, 30. října 2012, 07:37 Tisk Martina Vojtěchovská

Generální ředitel Bauer Media Jaromír Skopalík hovoří o akvizici vydavatelství Stratosféra a dalších plánech společnosti.

V minulém týdnu Bauer Media potvrdila převzetí vydavatelství Stratosféra a Hearst-Stratosféra a ukončila tak několikaměsíční akviziční proces. Co pro Bauer Media znamená získání Stratosféry z pohledu vašich dlouhodobějších cílů a strategie na českém trhu?

Akvizici hodnotím z několika úhlů pohledu. Samozřejmě, že nejdůležitější dopad má pro naši hlavní oblast podnikání – tedy publishing. Dvanáct titulů, které získáváme převzetím Stratosféry a Hearst-Stratosféry, doplňuje segmenty, které máme, a zároveň díky nim vstupujeme do tří nových segmentů: luxusních ženských titulů, automobilových a pánských magazínů. Rozšíření je zajímavé proto, že v rámci segmentů, kde jsme zastoupeni, nebudeme parazitovat na našich stávajících titulech. Je totiž čím dál tím těžší odhalovat mezery na trhu a nové časopisy se inzertně a prodejně hůře prosazují.

Získali jsme také čtyři weby (jen pro muže, jen pro ženy, jen pro holky, jen pro auta - pozn. red.). Každá firma, která se chce chovat jako mediální společnost, se musí zajímat o elektronická média, což od loňského roku platí s novou intenzitou i pro nás. Daleko precizněji než kdykoli v minulosti se posuzují akviziční příležitosti a vyvíjejí se aplikace. Čtyři weby sice nejsou nějakým obrovským soustem, ale je to doplnění našeho malého elektronického portfolia.

Zároveň je zajímavé to, že zmíněné segmenty jsou sice pro nás nové na českém trhu, ale nejsou nové v rámci naší skupiny. V neposlední řadě motivace k této akvizici spočívala i ve vybudování lepší pozice na distribučním trhu.

Bauer Media v uplynulém roce v zahraničí kupovala vydavatele lifestylových titulů – Marquard Media s tituly jako Cosmopolitan nebo Joy a australské vydavatelství lifestylových titulů ACP Magazines. Do tohoto směru zapadá i koupě Stratosféry. Znamená to obrat strategie Bauer Media?

Je pravda, že v letošním roce u nás přibývá časopisů, které už nemají pouhou ambici vysokých prodejů s nízkými finančními náklady, ale jejich cílem jsou především inzertní tržby. Směřování naší skupiny se začalo měnit v okamžiku, kdy její vedení převzala před třemi lety paní Yvonne Bauer. Mnohem intenzivněji než dříve se do hledáčku dostala elektronické média a zároveň i časopisy v luxusním segmentu.

Přestože jsme na českém trhu od počátku vystupovali jako vydavatel zaměřený na distribuční část výnosů, nová akvizice nám výrazné navýšení podílu na distribučním trhu nepřinese. Potvrdí ale naší vedoucí pozici. Z hlediska oslovení čtenářů a prostého součtu brutto inzertních výnosů je důležité, že se nám podařilo získat zpátky pozici, kterou jsme zhruba před dvěma lety ztratili, když Burda převzala Hachette Filipacchi 2000. Jsem přesvědčen, že na malém reklamním trhu je vždy výhodou být jednička, protože máte nejlepší výchozí pozici pro vyjednávání s klienty a agenturami.

Nakolik tedy Stratosféra byla ve vašem hledáčku záměrně  v souladu se strategií skupiny a nakolik šlo spíše o shodu okolností, že se tato nabídka zrovna objevila?

Obě okolnosti se sešly. Bylo v tom trochu záměru a trochu náhody, jak to tak bývá, když něco děláte s maximální intenzitou... Vzhledem k počtu hráčů, kteří jsou na tiskovém trhu významní a přicházeli do úvahy, tak Stratosféra a Hearst-Stratosféra byly nepřehlédnutelné. I přes přítomnost zahraničních subjektů, podílejících se na vlastnictví Stratosféry, byla v mém pohledu českým subjektem, protože hlavní její směr udával Antonin Herbeck. Naši majitelé koupili lifestylové tituly v zahraničí zhruba ve stejné době, kdy vlastník Stratosféry a Hearst-Stratosféry neviděl další dostatečnou perspektivu k tomu, aby se nadále intenzivně angažoval v rozvoji společností. Byl to další motiv k našemu jednání.

Už dříve jste řekl, že firma vašich rozměrů uvažuje o akvizicích odpovídajícím vaší velikosti. Rozhodovali jste se i o jiných mediálních firmách, nebo primárním zájmem byla Stratosféra?

V případě Stratosféry byla od určitého okamžiku na stole nabídka, takže to byl konkrétní případ, na kterém se pracovalo až do 24. října, kdy jsme společnosti převzali. Paralelně s tím nás ale zajímá celá řada dalších subjektů na mediálním trhu. Určitě je celá řada firem, které stále v Česku považujeme za zajímavé.

Nákupem Stratosféry tedy vaše akvizice nekončí?

Pevně doufám a věřím, že určitě ne.

Část podílu měla ve Stratosféře také Sanoma. S tou jste se tak museli vypořádat, abyste její podíl získali. Mohla by to být do budoucna pro vás cesta, jak se k Sanomě víc vlastnicky přiblížit?

Tato transakce včetně vyrovnání se s podíly společností Hearst a Sanoma není žádným bianco šekem k tomu, abych mohl říci, že jsme si tím otevřeli dveře ke koupi Sanomy. Pokud by něco takového nastalo, tak to jsou dva různé obchodní případy a akviziční cíle. Dlouhodobě říkám, že Sanoma svým zaměřením i aktivitami v publishingu i elektronických médiích je jedním z těch zajímavých subjektů, kolem kterých nebudeme rozhodně kroužit jako jediní zájemci.

Jakou míru konsolidace na tiskovém trhu v následujících letech očekáváte?

Osobně si myslím, že v každé z částí tiskového trhu – novin a časopisů – zůstanou dva až tři silné subjekty. Ti další, když budou šikovní, budou vydělávat v určitých segmentech buď dlouhodobě, nebo do doby, než se rozhodnou své aktivity prodat těm nejsilnějším.

Zmínil jste také příležitost, která se akvizicí nabízí na distribučním trhu. Jak známo, Stratosféra má nezanedbatelný podíl v Mediaprint & Kapa, zatímco Bauer Media je akcionářem konkurenční PNS. Jak to vyřešíte?

Smlouvu na distribuci titulů Stratosféry a Hearst-Stratosféry jsme vypověděli 24. října. Máme nyní tedy tři měsíce na to, abychom se rozhodli, jak se ve finále zachováme.

Chcete přejít k PNS?

Nerad bych předjímal, ale z těch dvou možností je to jistě ta pravděpodobnější. Jsme akcionáři PNS, která má 82 % trhu, proto vidíme distribuční trh z perspektivy PNS.

Plánujete tedy odprodat získaný podíl v Mediaprintu?

Distribuci jsme vypověděli a budeme zřejmě jednat o odprodeji našeho podílu, pokud o něj bude zájem. Ostatní společníci mají možnost opce, kterou v případě zájmu mohou uplatnit. Pokud by o podíl nikdo nestál a pokud by výpověď doběhla do svého konce, tak v lednu u Mediaprint & Kapa skončíme a od února bychom distribuovali pouze přes PNS.

Jak dále naložíte se získanými firmami? Proslýchá se, že manažersky obě získaná vydavatelství povede Alena Černá.

Akvizice má několik fází a musíme udělat několik kroků, než dojde k finálnímu sestěhování obou získaných vydavatelství do sídla Bauer Media. Finální stav tedy bude jediné vydavatelství Bauer Media. Za tímto účelem jsme zvolili strategii jmenování německého jednatele společností Stratosféra a Hearst-Stratosféra pana Alfreda Heinzeho. Ředitelkou obou vydavatelství je Alena Černá, která je zároveň výkonnou ředitelkou Bauer Media. Jejím hlavním úkolem bude připravit co nejlépe obě vydavatelství pro přechod do Bauer Media.

Do kdy by mohlo dojít k sestěhování na jednu adresu?

Potrvá to nejdéle jeden rok. Timing se váže k nájemní smlouvě a její výpovědní lhůtě, která je dvanáct měsíců od okamžiku výpovědi. Nájemní smlouvu jsme již také vypověděli. Pochopitelně, že se budeme snažit, aby k sestěhování došlo o něco dříve.

Zachováte do budoucna oba právní subjekty, nebo veškeré aktivity přejdou pod Bauer Media?

V okamžiku, kdy obchodní rejstřík zapíše změnu vlastníka, což by mělo být do pěti pracovních dnů, tak v ten den podáme návrh na změnu názvu obchodních společností, takže zaniknou Stratosféra a Hearst-Stratosféra a vzniknou společnosti Bauer Media Praha a Bauer Media CZ. Poté uběhne nějaký čas, jehož délku teď nedokážu odhadnout. Zamýšlíme zrušit obě společnosti a zachovat pouze Bauer Media. Je možné, že se objeví nějaké motivy, aby společnosti ještě nějakou dobu existovaly.

Podstatným dopadem akvizice je její vliv na inzertní trh. Zvládnete připravit společnou nabídku už pro rok 2013?

Už na ni pracujeme a určitě to stihneme. Spojení obchodních oddělení bude úplně první společnou aktivitou našich tří společností. O podmínkách na příští rok chceme jednat jménem a sílou jednoho obchodního oddělení. Připravíme i nové obchodní balíčky.

Plánují se personální změny v obchodním týmu?

Zatím vycházíme z toho, že tato dvě obchodní oddělení se svým personálním obsazením by zůstala zachována. Myslíme si, že by byla škoda ztratit část obchodní síly, kterou máme. O tom, jak bude obchodní oddělení uspořádané detailně, je předčasné mluvit.

A z hlediska počtu zaměstnanců, až se všechny společnosti sestěhují?

Žádnou z činností – servis, výroba, distribuce, správa, IT – nejsme do budoucna schopni pojmout jen s našimi stávajícími lidmi. Bude tak docházet k rozšiřování jednotlivých stávajících oddělení Bauer Media. Jak budou oddělení finálně velká, právě řešíme.

Když se podíváme na portfolio získaných titulů, tak jsou tam některé, které se doplňují se stávajícími tituly Bauer Media, ale některé se částečně překrývají – například týdeník Spy. Už víte, jak se k němu zachováte?

To je teď rovněž předmětem intenzivní práce. V žádném případě jsme nekupovali společnosti pro to, abychom časopisy zastavili. Kupovali jsme s perspektivou, že se všemi chceme pracovat. Zase by ale bylo předčasné říkat, že tady všechny budou i do roka a do dne. Více budeme vědět během několika následujících měsíců.

Stejně tak v onlinu dotváříme strategii, ve které bychom rádi využili weby z obou společností. Opět to bude otázka následujících týdnů a měsíců, abychom uvážili, jak jednotlivé weby zaměřit, nebo zda v některých případech je nespojit – což se může týkat např. našeho webu Bravo.cz a webu Jen pro holky, které se částečně překrývají. Digitální média ale chceme rozvíjet. Je to budoucnost každé mediální firmy. Nikdo neví, jak je vzdálená a nikdo ještě nezná u digitálních médií přesnou cestu monetizace. Zároveň se jedná o „povinnou“ investici do budoucnosti, která leží v elektronických médiích.

Společnost Rock Media Antonina Herbecka nebyla jen spoluvlastníkem Stratosféry, ale také provozuje tiskárnu, ve které Stratosféra své tituly tiskne. Jak to bude dál s tiskem těchto časopisů?

V tiskárně Rock Media budeme tisknout celé portfolio Stratosféry a část  portfolia Bauer Media.

Jaromír Skopalík, generální ředitel Bauer Media

Jaromír Skopalík vystudoval souběžně Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. První profesní zkušenosti získal ve funkci výkonného ředitele jedné z divizí časopisů o cestování Etrac (European Travel Corporation). V letech 1993 – 1994 pracoval jako vedoucí marketingu a prodeje v Bertelsmann Media CZ. Od roku 1995 pracoval na pozici jednatele odborného nakladatelství Dr. Josefa Raabe – skupina Klett.