Zápolení zpravodajských týdeníků. Proč končí Newsweek?

středa, 24. října 2012, 07:20 Tisk MediaGuru

Na konci letošního roku přestane v tištěné verzi vycházet týdeník Newsweek. Proč z trhu odchází?

Přetrvávající diskuse o tom, který typ tiskových titulů je nástupem internetu a jiných digitálních možností příjmu obsahu nejvíce ohrožen, zaznamenaly v minulém týdnu jeden významný mezník. S koncem roku 2012 odejde z tiskového trhu americký zpravodajský týdeník Newsweek a k dispozici bude pouze jeho digitální edice. Zastánci názoru, že zpravodajské týdeníky jsou v současnosti nejohroženějším druhem tiskových médií, protože rychlé zpravodajství převzaly weby, a tím donutily deníky k posunu ve svém původním zaměření, tak mají v ruce jeden silný argument. Jenomže avizovaný odchod týdeníku Newsweek – ikony mezi zpravodajskými týdeníky – nelze zdaleka chápat jako univerzální ukázku konce zpravodajských týdeníků. Detailní pohled na postavení týdeníku Newsweek v posledních letech totiž jasně ukazuje, že ne všechny zpravodajské týdeníky jsou ve stejně špatné kondici.

Jak ukazuje následující srovnání za uplynulých více než 20 let, byl to mezi zpravodajskými týdeníky prodávanými v USA právě Newsweek, jehož prodané náklady propadly za poslední roky nejvýrazněji. Za zlomový lze označit rok 2007, kdy prodaný náklad týdeníku Newsweek začal prudce klesat a za období následujících pouhých pěti let se snížil o polovinu – z více než 3 mil. v roce 2007 na 1,5 mil. v loňském roce.

Vývoj prodaného nákladu zpravodajských týdeníků (USA) 1989-2011

Zdroj: Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism

Srovnání také jasně ukazuje, že ne všechny zpravodajské týdeníky klesají. Konkurenčnímu Time se sice také v roce 2007 prodeje propadaly, ale v následujících letech se mu podařilo jejich úroveň stabilizovat. Pro oba konkurující si tituly platí, že větší pokles se dotkl prodaného nákladu ve volném prodeji než předplatném, které lze lépe ovlivnit rozličnými cenovými pobídkami a motivačními dárky.

Vývoj prodaného nákladu týdeníku Time a Newsweek, 1989-2011

Zdroj: Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism

Prodaný náklad ale nebyl jediným faktorem, kde Newsweek ve srovnání se svou konkurencí ztrácel. Rovněž vývoj inzertních příjmů hlavních zpravodajských týdeníků ukazuje, že Newsweek spadl rychleji než konkurenční Time. Mezníkem byl rok 2009, kdy se nůžky mezi oběma tituly otevřely ve prospěch Time, jak ukazuje následující graf.

Vývoj inzertních stran týdeníků Time a Newsweek, 2001-2011

Zdroj: Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism

Přestože také německé zpravodajské týdeníky v dlouhodobějším horizontu v prodaných nákladech klesají, žádný z nich neprochází takovým poklesem, jaký se dotkl Newsweeku.

Vývoj prodaného nákladu německých zpravodajských týdeníků, 2000-2012

Zdroj: IVW

-mav-