Až 60 % TV reklamy se vysílá v prime-time

pondělí, 26. listopadu 2012, 07:30 TV MediaGuru

Zájem zadavatelů v televizi se orientuje především na prime-time. Je pro něj určena nadpoloviční většina reklamních investic.

Téměř 60 % reklamní televizní komunikace se odehrává v hlavním vysílacím čase, ukazuje analýza rozložení reklamních TRPs (target rating points, D15+) v průběhu vysílacího dne. Za období letošních prvních deseti měsíců (1.1.-31.10. 2012) bylo do hlavního vysílacího času (pro komerční účely vymezeného od 18:00 do 23:00) směřováno 56 % veškerých TRPs. Jak vyplývá z následujícího grafu, množství komerční komunikace přibývá v průběhu dne a graduje právě v prime-timu. Znamená to, že do televizního prime-timu je směřována nadpoloviční většina investic určených pro televizní reklamu.

Rozložení reklamních TRPs v rámci dne, TV celkem

Pozn.: TRPs 30s, D15+, 1.1.-31.10. 2012

Největší objem TRPs pohlcují televize Nova a Prima family, resp. skupiny Nova a Prima, které si dohromady rozdělí až 86 % všech TRPs. Pro hlavní kanál skupiny Nova je přitom prime-time pro umísťování TRPs ještě výraznější, než je průměrný podíl na trhu. V hlavním vysílacím čase totiž TV Nova odvysílá necelých 70 % své reklamní komunikace. Souvisí to s vyšším podílem TV Nova na sledovanosti právě v prime-timu. V případě konkurenční Prima family odpovídá podíl reklamních TRPs v hlavním vysílacím čase průměru celého trhu (58 %).

Rozložení reklamních TRPs v rámci dne, TV Nova / Prima family

Pozn.: TRPs 30s, D15+, 1.1.-31.10. 2012. Podíl počtu TRPs v prime-time

Po omezení reklamy na České televizi se podíl komerční komunikace na obrazovkách veřejnoprávních kanálů snížil v letošním roce na 3 % (měřeno počtem TRPs na všech kanálech ČT).

Podíl TV skupin na TRPs, 1.1.-31.10. 2012

Pozn.: Týká se pouze reklamních spotů, nezahrnuje sponzoring ani speciální operace.

Zdroj všech dat: Admosphere

-mav-