Media projekt: Metropol TV zvýšila sledovanost

pondělí, 19. listopadu 2012, 07:40 TV MediaGuru

Pražskou regionální televizi Metropol sleduje podle Media projektu více než 50 tis. diváků denně.

Podle dat výzkumu Media projekt, který je primárně zaměřen na čtenost tiskových titulů, ale v rámci dotazování také zjišťuje sledovanost televizních stanic, dosahovala průměrná sledovanost TV Metropol v letošním druhém a třetím čtvrtletí 55 tis. diváků denně, což bylo o 34 % více než v období prvního letošního pololetí. Také v týdenní sledovanosti si TV Metropol polepšila, a to o 38 % na celkových 308 tis. diváků týdně.

Sledovanost TV Metropol není měřena pomocí elektronických TV metrů. V datech Media projektu, podle kterých se v případě absence v elektronickém měření obchoduje reklama, se TV Metropol objevila poprvé za období 1. pololetí 2012. Aktuální data za 2. a 3. čtvrteltí 2012 jsou tak druhým dostupným údajem.

Denní a týdenní sledovanost TV Metropol (v tis.)

Zdroj: Media projekt, 1.4.-30.9. 2012. Unie vydavatelů, GfK Czech, Median

Výzkum Media projekt probíhá pomocí CAPI dotazování v populaci 12-79 let. Výsledky jsou zveřejňovány čtyřikrát do roka za tzv. klouzavá pololetí. Výsledky o sledovanosti TV stanic nejsou srovnatelné s výsledky z elektronického měření.

Narozdíl od TV Metropol se druhá ze stanic, které provozuje společnost Metropol TV, celoplošná TV Pětka, objeví v elektronickém měření, a to od prosince 2012.

-mav-