VLP výrazně snížila ztrátu, přiblížila se k nule

úterý, 20. listopadu 2012, 07:30 Tisk MediaGuru

Vydavatelství Vltava-Labe-Press se vloni podařilo snížit ztrátu z předešlých let.

Ztráta společnosti Vltava-Labe-Press, vydavatele regionálních deníků Deník, představovala v loňském roce 22 mil. Kč. O rok dříve skončilo hospodaření firmy ve ztrátě 96 mil. Kč, zjistil MediaGuru.cz z uzavřených výsledků o hospodaření za rok 2011.

VLP tak pokračuje ve snižování ztráty, která ještě před pěti lety činila 370 mil. Kč. V letošním roce by společnost jako celek mohla dosáhnout černé nuly, uvedla pro MediaGuru.cz předsedkyně představenstva VLP Jitka Bosáková. „Ještě rok 2009 byl velmi nedobrý, ale potom jsme začali ztrátu stahovat, vloni o dalších 70 mil. Kč. Letošní inzertní výpadek je znát, na druhou stranu regionální volby nám jej částečně pomáhají překlenout," uvedla.

Vývoj hospodářského výsledku VLP 2007-2012 (tis. Kč)

VLP se daří ztrátu snižovat i přesto, že obrat společnosti se snižuje. V loňském roce dosáhl 1,145 mld. Kč, což bylo o 7 % méně než v roce 2010. A před pěti lety, v roce 2007, zaznamenala firma obratu ve výši 1,95 mld. Kč.

Vývoj obratu VLP 2007-2012 (tis. Kč)

VLP ve výroční zprávě uvádí, že hospodaření v loňském roce zásadně zkomplikoval pokles příjmů z inzerce, zatímco příjmy z prodeje novin stagnovaly. Rok 2011 byl pro VLP významný na distribučním trhu, když odešla od společnosti Mediaservis k České poště, od čehož si slibovala úsporu nákladů. Zároveň pokračovala v rozvoji digitálních médií a v distribuci svého projektu Deník Extra.

V letošním roce se chce zaměřit na zvyšování příjmů z inzerce, což ale souvisí s celkovým vývojem inzertního trhu. Prioritou mají být v tomto směru digitální média. Na začátku letošního roku založila VLP dceřinou společnost MixMedia, která má zprostředkovat reklamu na vlastní internetové portály a také vyvíjet obchodní aktivity směrem k jiným médiím.

VLP podle informací ve výroční zprávě disponuje dostatečnými finančními zdroji. Vzhledem k dosaženým kumulovaným ztrátám, které překračují 50 % základního kapitálu, se jediný akcionář zavázal na období do 31.12. 2013 poskytnout firmě v případě potřeby finanční prostředky až do výše 300 mil. Kč. Jak dále management ve zprávě konstatuje, akcionář firmy - německá Verlagsruppe Passau - počítá s podporou VLP  i do budoucna a VLP považuje za klíčový prvek svého konsolidačního celku.

VLP patří mezi tři rozhodující hráče na deníkovém trhu. S více než 70 regionálními deníky a dvěma desítkami týdeníků je lídrem na regionálním tiskovém trhu.

-mav-