Petr Majerik: Vznik zastupitelství Primy nás nepřekvapil

čtvrtek, 24. ledna 2013, 11:29 TV Martina Vojtěchovská

Divil jsem se, že s nápadem mediazastupitelství nepřišel nikdo už dřív, říká managing director zastupitelsví Atmedia Petr Majerik.

Televizních kanálů, zejména bezplatných, v posledních měsících hojně přibývá. Jak tato situace ovlivňuje mediazastupitelství Atmedia?

Zatím se nám daří zvyšovat podíl na trhu i při rostoucím počtu televizních stanic. Nemyslím si ale, že vůči tematickým kanálům je podíl na trhu tím hlavním ukazatelem. Je potřeba si uvědomit specifika našich diváků, jejich sociodemografický profil, zejména kupní sílu a dále i jejich větší zaujetí při sledování televizních programů.

Neodcházejí diváci s rozšiřující se nabídkou bezplatných stanic od placených kanálů?

Je pravda, že jakmile se na trhu začaly objevovat nové digitální stanice, tak celkově začala tato kategorie pozvolna klesat. Není to ale přímá úměra. Navíc se většinou mezi tematickými kanály objeví nějaký nový, který pokles vyváží.

Projevil se rostoucí počet stanic ve vašem portfoliu na úrovni reklamních příjmů v loňském roce?

Ačkoli vloni trh celkově spíš stagnoval a v některých mediatypech klesal, pro nás to byl dobrý rok. Meziročně jsme zvýšili obrat o cca čtvrtinu a reklamní prostor už u nás využila polovina zadavatelů. Hodně k tomu přispělo i to, že jsme zvýšili počet zastupovaných stanic, a to měřených i neměřených. Celkem teď zastupujeme 27 stanic a v letošním roce odhadujeme navýšení jejich počtu nad třicet.

Do jaké míry se domníváte, že navýšení reklamních příjmů souvisí se snahou klientů zkoušet tematické kanály a do jaké míry vyplývá ze situace na trhu v loňském roce, např. v omezení reklamy na ČT?

Podle mého názoru se na tom odrazil i fakt, že řada zadavatelů zvolila jednokanálovou komunikaci. Ti, kteří dřív využívali jak Novu i Primu, se zaměřili jen na jednu z těchto stanic a pak pro ně bylo ideální přidat stanice z našeho portfolia, ať už z důvodu optimalizace ceny, navýšení frekvence nebo rozložení míry rizika pro případné výkyvy ve sledovanosti či pro případ vyprodanosti hlavního celoplošného kanálu. To byl jeden důvod. Druhým důvodem, jak doufáme, byly i kvalitativní atributy tematických stanic – tedy zejména vyšší míra zaujetí a zapamatovatelnosti si spotů na těchto kanálech. A dalším důvodem může samozřejmě být i přijatelná cena.

Otázka ale je, jak velký prostor je ještě pro vstup dalších televizních kanálů.

Příchod dalších kanálů ještě očekáváme, s některými zahraničními i lokálními jsme v jednání. Nejnovějším přírůstkem v našem portfoliu je Horor Film, který začne vysílat již v únoru. Náš dřívější odhad, že do konce roku 2015 by v Česku mohlo být kolem stovky kanálů vysílajících v češtině, vidíme stále reálně. Mezi těmi novými kanály budou zejména tematické placené stanice. Množství nových neplacených televizí totiž zřejmě letos dosáhne smysluplného maxima. Teď už je to boj o tržní podíly a podle toho, jak ten souboj dopadne, můžeme ve střednědobém horizontu očekávat buď jejich mírnou redukci, nebo částečnou transformaci na kanály placené. Ale tam by mohl nastat problém přesvědčit diváky, aby si platili za něco, co měli dříve zadarmo.

Konkrétně pro skupinu placených kanálů vidíte do budoucna potenciál, že by jich mohlo přibývat?

Určitě tady ten záměr je. Teď vím minimálně o pěti kanálech, které chtějí v horizontu jednoho roku vstoupit na český trh.  

Jak na základě začátku letošního roku odhadujete letošní vývoj?

Letos počítáme opět s nárůstem a i v lednu očekáváme pokračování tempa růstu z loňského roku. Meziroční nárůst investic v lednu vidíme na úrovni kolem třiceti procent. Poptávka po celoroční spolupráci rovněž narostla, ale byla poněkud zbrzděna finančními problémy TV Pětka. Situace kolem této televize je stále otazníkem.

Jak velký problém by pro vás představoval případný výpadek TV Pětka?

Byznys plán jsme naštěstí stavěli tak, aby nás tato situace dramaticky neovlivnila. Ale na druhou stranu tím, že stanice měla hodně dobře našlápnuto, je to samozřejmě tak, že bychom ji museli nějak nahradit. Právě pracujeme na několika alternativách, které by mohly pomoci tento výpadek z větší části vynahradit.

A pokud jde o TV Metropol?

Tato stanice je v současné době zařazena mezi neměřenými stanicemi a její hlavní příjmy plynou z přímého regionálního obchodu. Pro budoucí smysluplné zapojení se regionálních stanic do televizních mediamixů je nutné jejich spojení se do celostátní sítě se společnými reklamními bloky.

Na konci loňského roku vytvořila Prima nové mediální televizní zastupitelství Media Club. Vnímáte ho jako velkou konkurenci?

Vznik dalšího mediazastupitelství nebyl pro nás až tak velkým překvapením, dokonce jsem se divil, že nikdo s tím nápadem nepřišel už dřív. V Polsku nebo v Maďarsku, kde jsme aktivní, je takovýchto subjektů vždy několik. Potvrzuje se tím skutečnost, že segment specializovaných televizních stanic je perspektivní, čemuž před třemi – čtyřmi lety nikdo moc nevěřil. Bereme to jako fakt, který nás i nadále motivuje k maximálnímu úsilí. Za jednu z našich hlavních předností považujeme skutečnost, že kategorie tematických televizí je naší hlavní specializací a že nabízíme plnohodnotné služby všem televizním kanálům bez ohledu na jejich velikost. Díky našim pobočkám v okolních zemích rovněž stavíme na možnosti koordinace aktivit stanic v regionu střední Evropy.

Může podle Vás vznik Media Clubu změnit rozložení sil na televizním trhu?

Je zřejmé, že z pohledu podílu na sledovanosti se v součtu Prima s TV Barrandov dotahuje na lídra trhu.

Česká televize letos přijde s dětským kanálem, který zvýší konkurenci takto profilovaných kanálů. Jak ovlivní stávající kanály?

Nabídka reklamního prostoru na dětských televizích nebo u dětských pořadů převyšuje v Česku dlouhodobě poptávku zadavatelů. Nový dětský kanál České televize bezesporu odebere všem ostatním část jejich sledovanosti, ale patrně ne reklamní rozpočty, protože by měl být bez reklamy. Tím pádem může paradoxně v krajní variantě při snížené sledovanosti ostatních dětských televizí dojít k vyrovnání poptávky s nabídkou a tedy i k následnému navýšení cen.  

Jsou ještě mezery v tematickém pokrytí stanic. Mohl by v Česku existovat placený zpravodajský kanál?

Skulinky na trhu se postupně zaplňují a jestli jsme jich tady viděli ještě před rokem relativně hodně, tak teď už jich tolik není. Z analýz, které jsme měli vypracované, nám ale vycházelo, že kanál ne čistě zpravodajský, ale doplněný o dokumenty, by šanci měl.

Petr Majerik, managing director, Atmedia

Petr Majerik má na českém mediálním trhu téměř 20 let zkušeností. Zastával posty ve vrcholných manažerských pozicích v několika společnostech, včetně mediální agentury Caratu, kde působil 11 let na pozici generálního ředitele pro Českou republiku. Působil také ve společnosti Media Strategy a před příchodem do Atmedia byl generálním ředitelem agentury ZenithOptimedia. 

Atmedia

Mediální zastupitelství Atmedia zastupuje na českém trhu 27 tematických stanic. V loňském roce do jeho portfolia přibyly stanice Retro Music Televison, Metropol TV, Fashion TV, TV Pětka, TV pohoda a Regionální televize.cz. Letos se portfolio rozšíří o kanály Megamax a Horor Film. Atmedia je členem mezinárodního koncernu Liberty Global, pod nějž spadají dceřiné společnosti jako je Chello Media a Chello Zone.