Empresu stála podpora titulů už desítky milionů

čtvrtek, 14. února 2013, 07:30 Tisk MediaGuru

Z pohledu nákladů vynaložených na podporu svých značek v médiích se Empresa Media zařadila k vydavatelům s nejvyššími výdaji.

Hrubé marketingové náklady na podporu titulů vydavatelství Empresa Media si v loňském roce podle monitoringu inzerce vyžádaly více než 80 mil. korun. Monitoring sice nevyjadřuje reálnou výši investic, nabízí ale srovnání s ostatními vydavateli a indikuje, že podpora značek vydavatelství Empresa Media si už mohla vyžádat alespoň desítky milionů korun.

Srovnání ukazuje, že výdaje na reklamu v médiích byly v případě Empresa Media v loňském roce čtvrté nejvyšší, a to po Ringieru, Bauer Media a mediální skupině Mafra. Velkou část monitorovaných investic (cca 60 mil. Kč) přitom Empresa vynaložila až v období od loňského srpna do konce roku. Tedy v čase, kdy převzala vydávání týdeníku Sedmička, jehož změnu začala masivně podporovat televizní reklamou, a poté přistoupila k cenovému zvýhodnění společenského týdeníku Instinkt, jehož prodejní cenu snížila na 20 Kč. Obdobně zkraje letošního roku komunikovala cenové snížení zpravodajského Týdne na 30 Kč.

Výdaje vydavatelů na podporu v médiích v Kč, rok 2012/2011

Agresivní cenová strategie v kombinaci se silnou televizní reklamou přinesla vydavatelství nárůst prodaného nákladu týdeníku Instinkt, jehož průměrný prodej dosáhl v loňském prosinci více než 33 tis. kusů, když kontinuálně svůj prodej zvyšoval od září 2012. Také Týden dosáhl v loňském roce celkově lepšího výsledku než o rok dříve. Efekt cenového zvýhodnění podpořený televizní reklamou by se ale měl u Týdne projevit především v letošním lednu, protože nižší cenu za Týden nastavilo vydavatelství až od začátku letošního roku. Tato data zatím k dispozici nejsou. Auditované údaje o prodeji bulvárního týdeníku Sedmička se v ABC ČR poprvé objevily za prosinec 2012, ve kterém se průměrný prodej týdeníku dostal na úroveň 192 tis. výtisků a s nejnižší prodejní cenou v segmentu (10 Kč) předběhl i svou přímou konkurenci Pestrý svět a Rytmus života.

Zvyšování prodaného nákladu díky výhodnější ceně a silným marketingovým výdajům je nákladnou strategií. Pokud příjmy z prodaného nákladu a z inzerce nejsou adekvátně vysoké, profitový efekt nepřináší. Klíčové rovněž bude, zda se titulům podaří udržet podíl na trhu i poté, až televizní podporu utlumí.

Vývoj investic na TV reklamu, VIII/2012-I/2013

Zdroj všech dat: Admosphere

-mav-