NetMonitor započítává návštěvnost Googlu i Facebooku

úterý, 26. února 2013, 11:16 Internet & Mobil MediaGuru

Měření české internetové návštěvnosti započítává od roku 2013 i neměřená média, čímž se ukazatele o návštěvnosti zvyšují.

Oficiální výzkum návštěvnosti českého internetu NetMonitor vstoupil do nového roku s mírně upravenou metodikou, která zohledňuje i návštěvnost na serverech, které nejsou veřejně měřeny v rámci projektu. Zjednodušeně řečeno tak nová celková čísla odpovídají návštěvnosti všech webů navštěvovaných českými uživateli. Data za celý internet včetně nezapojených serverů je možné získat díky použití fúzovaného panelu namísto dosavadního joint panelu. Data za neměřená média se pak zjišťují projekcí podle aktivity uživatelů softwarového panelu.

Znamená to mj., že do celkových výsledků internetu se promítá i návštěvnost Facebooku a Googlu, které ale nejsou zapojenými médii v měření. Výkonná ředitelka SPIR Kateřina Hrubešová poukazuje na to, že ale nejde jen o Google a Facebook. „Neauditovaný internet zahrnuje významné korporátní stránky, online hry, eshopy, erotiku a další oblasti, které NetMonitor doposud nezohledňoval. Jsou to služby, které nemají ambici být měřené v NetMonitoru a veřejně zobrazovat svoji návštěvnost,“ dodává.

Započítáním i ostatních serverů se tak významně zvyšuje průměrný strávený čas (ATS) a počet zhlédnutých stránek (page views) českého internetu. Oproti dosavadním hodnotám se ATS i page views zhruba zdvojnásobily. Velikost internetové populace ale nová metodika příliš neovlivnila: v počtu reálných uživatelů internetu došlo k mírnému nárůstu o přibližně 2 %.

Návštěvnost internetu podle nové metodiky, leden 2013

„Dnešní změnou konečně budeme mít kompletní údaje, což by mělo poskytnout relevantnější pohled na význam jednotlivých mediatypů. Například při zohlednění celkové návštěvnosti se internet v konzumaci významně přiblíží televizi,“ komentuje lednová data NetMonitoru Ján Simkanič, předseda výkonné rady SPIR.

To, zda trh bude moci využívat data i za Google a Facebook, bude záviset na tom, zda dosud neměřená média budou ochotná za měření svých médií v NetMonitoru platit. Zároveň bude rozhodující, zda SPIR odsouhlasí, že projekce pomocí softwarového panelu je i na úrovni jednotlivého média natolik přesná, aby byla porovnatelná s výsledky médií, která jsou zapojena do měření standardně.

Součástí oficiálních měsíčních dat NetMonitoru jsou od ledna 2013 také data o sledovanosti streamovaného video obsahu včetně sociodemografického profilu diváků a data o návštěvnosti z mobilních zařízení. Výhodou nové metodiky má být i možnost kombinovat v jedné analýze data o návštěvnosti klasických webů a data o návštěvnosti streamovaného obsahu.

-mav-