Reklama na Primě a Barrandovu se prodlužuje

pondělí, 18. února 2013, 07:40 TV MediaGuru

V první polovině února byl počet spotů a čas věnovaný vysílání reklamy vyšší než ve stejném období loni.

Čas věnovaný vysílání reklamy a počet spotů se v důsledku nerovnovážné situace na trhu televizní reklamy (snížení počtu kampaní na TV Nova) prodlužuje, a to zejména na stanicích skupiny Prima a meziročně je vyšší také na TV Barrandov. Nárůst počtu spotů a delšího času, který je ve vysílání reklamám vyhrazen, souvisí také s omezeným reklamním prostorem, s nástupem a zvyšujícím se podílem menších TV stanic, zejména ze zavedených televizních skupin.

Ve srovnání s loňským obdobím od 1.-15. února se ve stejných letošních dnech zvýšil čas reklamního vysílání skupiny Prima o více jak 32 hodin. TV Barrandov letos v první polovině února věnovala reklamnímu vysílání o tři hodiny déle než ve stejném období loni. Přestože souhrnný čas věnovaný reklamnímu vysílání je meziročně mírně vyšší také na kanálech CET 21, je to dáno zejména zapojením nových kanálů do obchodování. Průměrný čas, který reklamnímu vysílání v polovině února věnoval hlavní kanál TV Nova, byl v důsledku nové obchodní politiky meziročně nižší o více než 10 hodin.

Čas pro reklamní vysílání, TRP‘s 30, D15+

Vysílatelé jsou si vědomi, že příliš dlouhé reklamní vysílání může diváky odradit. Prima family proto zkraje února vyhlásila diváckou soutěž, spočívající v tipování počtu spotů v reklamních blocích. Soutěž je už ukončena, diváci však na sociální síti Facebook dávají najevo svou nelibost s častým přerušováním vysílání reklamou. Na úskalí dlouhého reklamního vysílání reagují také někteří zadavatelé. Např. automobilka Škoda, sponzorující jeden z pořadů na Prima family, divákům ve svém sponzorském vzkazu přeje co nejkratší reklamní pauzu.

Počet spotů, které vysílatelé v první polovině února zařadili, se ve srovnání se stejným loňským obdobím souhrnně zvýšil o 15 %. Nejvyšší nárůst vykazuje skupina Prima, a to o více než 40 % (hlavní kanál Prima family letos v únoru zatím odvysílal cca o 20 % spotů více než loni). Na TV Barrandov bylo letos umístěno o 15 % spotů více, na kanálech skupiny Nova naopak spotů ubylo, a to přibližně o třetinu.

Počet reklamních spotů ve vysílání, TRP’s 30, D15+

Celkový počet TRP’s ale přes vyšší počet spotů a růst času reklamního vysílání přímo úměrně neroste. Skupina Prima zaznamenala za první polovinu února nárůst o 5 % oproti stejnému období loni, u Barrandova registruje monitoring meziroční pokles TRP’s – souvisí to s nižším podílem na sledovanosti než v první polovině loňského února. Přestože podíl všech kanálů Primy byl za prvních patnáct únorových dní meziročně mírně vyšší než loni, klíčový kanál Prima family snížil ve srovnání s první polovinou února 2012 podíl na sledovanosti o 1,7 procentního bodu. Podíl TV Barrandov je meziročně nižší o cca 1,4 procentního bodu. Niží podíl kanálů CET 21 na TRP’s než v loňském roce souvisí s nově nastavenou obchodní politikou, s prodlouženým vyjednáváním o uzavření dlouhodobých smluv a s cenovou neústupností provozovatele vysílání skupiny Nova.

Podíl na reklamních TRP’s v %, 1. – 15. 2. 2013, D15+

Pozn: Přepočítáno na 30vteřinové spoty

Zdroj všech dat: Admosphere

-mav-

Foto: Photospin