Sledovanost televize nejvyšší od ledna 2007

pondělí, 18. února 2013, 07:31 TV MediaGuru

Sledovanost televize pokračuje v rostoucím trendu, v letošním lednu byla nejvyšší od roku 2007.

Větší nabídka televizních stanic se projevuje růstem sledovanosti televize. V letošním lednu byla průměrná doba, kterou diváci u televize strávili, nejdelší od roku 2007. V průměru překročila 4 hodiny denně (4:01:50, D15+). Také celoroční vývoj sledovanosti potvrzuje rostoucí trend – v loňském roce byla průměrná sledovanost nejvyšší za pět uplynulých let, když v průměru dosáhla 3,5 hodiny (3:31:16).

Vývoj průměrného času sledovanosti (ATS) v lednu, 2007-2013, D15+

Vývoj průměrného času sledovanosti (ATS) v letech 2007-2012, D15+

Z pohledu vývoje sledovanosti v jednotlivých měsících loňského roku je zřejmé, že průměrný čas sledovanosti byl loni meziročně vyšší i v divácky nejslabších měsících roku v letních měsících.

Vývoj ATS po měsících v letech 2011 a 2012, D15+

Zdroj: ATO-Mediaresearch

-mav-