Online média už předběhla v konzumaci klasická média

čtvrtek, 28. března 2013, 15:30 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Nová globální studie ukazuje, že s online médii trávíme více času než s médii klasickými.

Podle studie GlobalWebIndex v současnosti převažuje v globálním pohledu konzumace online médií nad klasickými offlinovými médii. V průměru trávíme s médii necelých 11 hodin denně, z čehož na digitální média připadá téměř 6 hodin. Digitální média, včetně sociálních médií a mobilního internetu, tak podle studie už tvoří 54 % času, který denně médiím věnujeme (v grafu označené šedivými tóny).

Konzumace médií celkem / konzumace digitální média

Rostoucí trend online médií je nejvíc patrný ve Spojených arabských emirátech a v Číně, kde digitální média představují víc jak šest hodin denní mediální konzumace. Stále více času věnují uživatelé také sociálním médiím: globálně představují 48 % času vyhrazenému pro digitální média. Trend je více znatelný na rozvíjejících se trzích.

Klasická média jako televize, tisk a rádio zůstávají hlavním zdrojem mediální pozornosti ve vyspělých evropských zemích (Nizozemí, Německo, Velká Británie) a také v USA. Televize stále zůstává klasickým médiem, které si získává nejvíce pozornosti (v průměru 2,5 hodiny), nejvíce přitom v USA (3,6 hod).

Převaha času trávená s digitálními médii je patrná hlavně u mladší populace (15-44 let), u střední generace 45-54 let je průměrný čas online médií a klasických médií vyrovnaný, u generace seniorní (55-64 let) převažují klasická média.

Průměrný čas věnovaný médiím podle věku

Celkově bylo do studie zařazeno 31 zemí, z nichž ve 23 převažuje strávený čas s online médii nad klasickými médii. Výzkum probíhal pomocí dotazování 32 tisíc internetových uživatelů ve čtvrtém čtvrtletí 2012.

Zdroj všech dat: GlobalWebIndex

-mav-

Foto: Photospin