V místě prodeje je zásadní usnadnit nákupní rozhodování

čtvrtek, 21. března 2013, 07:20 Outdoor MediaGuru

V místě prodeje zákazník ocení především přehlednost a jednoduchost, které mu usnadní nakupování. Není nutné jej tam držet co nejdéle.

Pohled nakupujícího zákazníka je nejen pro místa prodeje zásadní. Nehledě na to, kde nakupuje, má jeho činnost v každém případě vliv na generaci zisku prodejny a výrobce. Současná situace, kdy vleklá finanční krize nutí domácnosti šetřit a kdy obecně klesají prodeje, nutí mnohé společnosti zamyslet se nad svou strategií a svým zákazníkem.

Je tak přirozené, že uprostřed krize získává zákazník stále více na důležitosti. Firmy se nezajímají pouze o zákazníka samotného, jeho zvyklosti, chování a motivaci, ale chtějí poznat i jeho názory na značku, komunikaci a v neposlední řadě i o místě prodeje.

Nakupujícím zákazníkem a jeho chováním v místě prodeje se na mezinárodní konferenci Esomaru CEE Research Forum, která se konala v pondělí 18. března v Praze, zabývala Danielle Pinningtonová z britské společnosti Shoppercentric. Ve svém příspěvku vycházela z premisy, že stále platí, že bez prodeje zisk nepřijde a prodej se neuskuteční, pokud zákazník nenalezne produkt, který hledá. Umístěním produktu na regál začíná onen moment pravdy, kdy se ukáže, zda uspěje, či pohoří. Až 76 % nákupních rozhodnutí proběhne právě v místě prodeje. V mnoha kategoriích se zákazníkovo rozhodnutí mění od návštěvy k návštěvě, rozhoduje konkrétní situace, kterou ovlivňují nejen akční nabídky.

Strávená doba v místě prodeje přímo neovlivňuje výši útraty

Nehledě na typ obchodu, zásadní je v něm zákazníkovi usnadnit orientaci a pomoci mu co nejrychleji najít to, co hledá. Na nakupování má totiž vždy jen omezené množství času, například návštěvě v supermarketu věnuje průměrně 20 minut, a proto velmi snadno přehlédne vše, co neodpovídá jeho potřebám. I když široký výběr má pro zákazníka celou řadu výhod, umožňuje mu například vybrat si přesně ty produkty, které odpovídají jeho rozpočtu, někdy může představovat i překážku k prodeji. Příliš moc produktů zákazníka může přemoci a on najednou neví, kde začít.

Navíc doba strávená v místě prodeje přímo neovlivňuje výši zákazníkových výdajů. Neplatí tedy, že čím delší čas na prodejně, vyšší útrata, což ukazuje tabulka s hodnotami z britských supermarketů.

kategorie doba strávená u kategorie (s) nákup (%)
sladké pečivo (Tesco) 57 89
sladké pečivo (Asda) 91 89

Základním úkolem je usnadnění nákupní rozhodování


Ve chvíli, kdy zákazník nevidí „svůj“ výrobek na regále, první, co jej napadne, je, že není k dispozici, příčinu absenci většinou neřeší. Viditelnost produktů je tak v místě prodeje klíčem k úspěchu, a to jak pro konkrétní značku, tak i pro celou kategorii. Širokou nabídku je proto potřeba rozdělit a označit do smysluplných sekcí, které usnadní nejen orientaci, ale i rozhodování a výběr. Pozornost by měla být věnována v první řadě navigaci napříč kategoriemi, dále pak v rámci kategorie tak, aby si každý zákazník vybral podle svých potřeb.

Glokalizace místa prodeje

Pojetí místa prodeje navíc nelze kopírovat z jednoho trhu do druhého. Každý trh oslovuje své zákazníky, které se vyznačují vlastními, lokálně podmíněnými potřebami. Například v Irsku Tesco zprvu nemělo úspěch, protože podcenilo význam lokálních výrobků. Přece jen ani země tak podobné, jako je Irsko a Velká Británie, nejsou identické. Zatímco v Rusku se prodává spíše malá balení, ve Švédsku jdou na odbyt velká. V místě prodeje je tedy nutné znát lokální potřeby zákazníka a nespoléhat se jen na globální trendy.

-kch-