Březen vyšel nejlépe skupině Nova, je nad loňskými čísly

středa, 03. dubna 2013, 07:35 TV MediaGuru

V letošním březnu si v podílu na sledovanosti oproti únoru nejvíce polepšila skupina Nova, a to v obou sledovaných skupinách.

Třetí letošní měsíc vyšel ve sledovanosti nejlépe skupině Nova, která si oproti únoru polepšila nejvíce ze všech televizních skupin. Stalo se tak zásluhou jak hlavního kanálu TV Nova, jehož podíl se zvýšil v obou sledovaných cílových skupinách, tak i zásluhou dalších kanálů skupiny a i nového kanálu Telka, který je v měření od března a který si za svůj první měsíc měření připsal zhruba jednoprocentní podíl.

Březen byl také úspěšným měsícem pro kanál Prima Cool, který byl v březnu jediným kanálem ze skupiny Prima, jehož celodenní podíl se ve srovnání s únorem zvýšil.

Ve skupině diváků starších 15 let se tak podíl skupiny Nova zvyšuje od ledna, naopak souhrnný podíl stanic České televize se mírně snížil. Prima, které v únoru pomohl start kanálu Prima Zoom, zůstala v březnu lehce za svým celkovým únorovým podílem. TV Barrandov v březnu zastavila několikaměsíční pokles.

Vývoj podílu TV skupin na sledovanosti v %, I-III/2013, D15+

V mladší skupině 15-54 byla skupina Nova v březnu jedinou rostoucí skupinou, když ostatním se podíl snížil nebo stagnoval. Vedle nově měřeného kanálu Telka si i ve skupině mladších diváků oproti únoru nejvíce polepšily hlavní kanál Novy a Prima Cool. Prime-time této cílové skupiny je pro Novu nejsilnější, v souhrnném součtu se přiblížila k podílu 42 %.

Vývoj podílu TV skupin na sledovanosti v %, I-III/2013, D15-54

Průměrné podíly TV stanic v %, III/2013 změna vs. II/2013, celý den

Ve srovnání se stejným měsícem loni (III/2012) zaznamenaly nárůst podílu Česká televize (zejména ve skupině 15+). Nové kanály přinesly skupině Nova letos v březnu souhrnný vyšší podíl než ve stejném měsíci loni zejména v mladší skupině 15-54, která je pro Novu klíčovou, ale také v hlavním vysílacím čase ve skupině 15+.

Změna podílu TV skupin, III/2013 vs. III/2012

Zdroj: ATO-Mediaresearch

-mav-