Šlágr TV prodává reklamu, chce využít situace na trhu

pondělí, 22. dubna 2013, 08:25 TV Martina Vojtěchovská

Na trhu, kde se nedostává GRPs, může být televize s podílem 1,5 % zajímavá, říká Robert Kvapil, který Šlágr TV obchodně zastupuje.

Po zkušenostech s velkými plnoformátovými televizemi jste se rozhodl obchodně zastupovat malou lidovou televizi Šlágr. Proč?

Myslím si, že televize se za posledních deset let zcela odosobnily a od diváků se odtrhly. Přinášejí formáty, které jsou vyšperkované, vyzdobené, ale zároveň velmi neosobní, protože je vymýšlejí lidé, kteří nejsou v kontaktu s diváky. Poslední televize, která byla postavená na nějaké zpětné vazbě, byla Nova za Vladimíra Železného, který promlouval k divákům a vtahoval je dovnitř. To už dnes není. Majitelé Šlágr TV manželé Peterkovi postavili televizi právě na tom, že jsou zde hlavně pro diváky a přinesli něco, co na trhu chybělo. Lidová písnička funguje tisíc let, protože je od srdce, není hraná a umělá, takže její forma nemusí být proto ani tak dokonalá. Tento projekt se mi velmi líbí. Nechali jsme si zpracovat výzkum sledovanosti a z něho zjistili, že dosahujeme podílu 1,5 %, což je abnormálně vysoké číslo.  V některých dnech dosahovala sledovanost i 2 % a jsou dokonce pořady, které mají až 120 tisíc diváků.

Vaše společnost TRV se zabývá ještě jinými aktivitami než prodejem televizní reklamy.

TRV je právnická entita, která existuje od roku 2007. Založil jsem ji a zastřešuje několik projektů. Jedním z nich je právě prodej reklamy pro TV Šlágr. Nic méně i přesto, že prodej reklamy zastupuje TRV, tak se cítím vnitřní integritou televize Šlágr TV, má práce není jen o prodeji komerčního prostoru.

Jakou roli hraje v prodeji reklamy zastupitelství Atmedia?

Atmedia plní několik rolí. Za prvé přes ni vstupujeme do peoplemetrů, za druhé přes ni zajišťujeme booking kampaní a jejich správu včetně audiovizuální přípravu reklamních bloků. V rámci této spolupráce se Šlágr TV stává součástí balíčků i s jinými stanicemi, které Atmedia prodává. Když se s někým propojíme, tak nám to dává větší šanci na reklamním trhu uspět. Takže část prostoru je prodáván touto cestou. Ostatní komerční prostor prodává TRV napřímo.

Od května vstoupíte do elektronického měření a už jste zahájili prodej klasické reklamy. Ta se dosud vůbec nevyužívala?

Velmi sporadicky. Šlágr TV  fungovala jako teleshoppingová televize v rámci vysílání na satelitu a později v terestrickém šíření. Teleshopping dále zůstane. Protože jsme ale vstoupili do celoplošného multiplexu, musíme získat další zdroj příjmů, kterým je právě reklama, eventuálně jiné formy typu product placementu atd.

Jaký objem odhadujete, že bude teleshoppingu patřit na celkových vašich reklamních příjmech poté, co začnete se spotovou reklamou?

Do té doby, než začneme s vysíláním spotů, tvoří teleshoppnig sto procent. Samozřejmě odhad reklamního podílu bude odvislý od toho, jaký bude mít televize výkon – jestli zůstane na 1,5 %, nebo jestli se přiblíží k podílu 2 %. V tuto chvíli televize bude prodávat na GRP, který na trhu má nějakou hodnotu. Tím, že zatím televize není měřená a existuje pouze jedna měsíční analýza, tak můžeme jen odhadovat, kolik vygenerujeme GRPs. To nám ukáže až pravidelné měření.

Obchodní výnos z prodeje reklamy můžete zčásti odhadnout podle té první analýzy, kterou máte k dispozici.

To můžeme jen částečně, až podle dat o sledovanosti uvidíme, jestli je schopná vytvořit třeba 30-40 tisíc GRPs, teď je to věštění z koule. Myslíme si, že 3000 GRPs měsíčně bychom měli vytvořit. Šlágr TV má teleshoppingovou licenci, takže vedle klasické reklamy je možné využít teleshopping v několika formách – ať samostatnými bloky, nebo teleshoppingem v určitém programu. Pro trh, na kterém se výrazným způsobem nedostává GRPs a kdy poptávka je větší než nabídka, může být televize se sílou 1,5 % zajímavá.

Televizní trh je mezi bezplatnými kanály nasycený, jak si tedy projektujete vývoj na sledovanosti?

Protože Šlágr je teleshoppingová televize, tak na zpětné vazbě vidíme, jaký ohlas vyvolává, a myslíme si, že poměr neodpovídá tomu, co ukazují peoplemetry. Otázka tedy je, jaká je sledovanost na venkově – z těchto dat, které si dáváme dohromady a které sbíráme na základě zpětných telefonátů a ohlasů od diváků, vidíme, že růst možný je. Konkrétní číslo ale říkat nebudu.

Jaké jsou obchodní plány pro letošní rok?

Obchodní plány jsou jasné: kapitalizovat GRPs, které televize vygeneruje tak, aby se pokryly náklady na chod televize a ještě vznikly další investice pro program. Hudební televize tohoto formátu, jako jsou Volkmusic nebo Schlager TV v Německu a v Rakousku dosahují až 5% podílu. Za konkurenci nepovažujeme ani ostatní hudební kanály, naše zaměření je unikátní.

Kdo jsou diváci Šlágr TV?

Z první analýzy vidíme, že sledovanost v 15-54 byla v průměru kolem 0,3 %,  v 15+ cca 1,5 % a u diváků nad 54 let víc jak 2,5 %. Jedná se o lidovou televizi, kde převažují menší města a vesnice. Nejsilnějším regionem je Morava. Televize je celoplošná, vysílá i na Slovensku, kde cítíme, že je daleko silnější než u nás, i když oficiální data ještě nemáme k dispozici.

Starší cílové skupiny se vám budou hůře prodávat. Nemáte z toho obavy?

Myslím si, že přílišná akcentace mladých cílových skupin v ČR neodpovídá jejich ekonomické kupní síle.  Samozřejmě je to o daném produktu. Ale dnešní generace nad 45 let je právě ta nejbonitnější, a mimochodem kupuje i spousta dárků právě mladším cílovým skupinám. Pokud byste chvíli sledovali  ŠlágrTV, tak zjistíte, kolik mladých hudebních skupin v ní vystupuje.

Neuvažujete do budoucna o propojení TV Šlágr s dalšími kanály?

Není mým cílem rozvíjet vlastní agenturu na televizním poli. Rozhodl jsem se pro TV Šlágr a ta je pro mě stěžejní. TRV je pouze právní entita, pod kterou jsem spolupráci propojil.

Robert Kvapil

Začínal v mediálním zastupitelství IP Praha (později ARBOmedia), posléze působil jako vedoucí marketingu ve společnostech ČEZ (2002-2006) a Lesy ČR (2006-2008). Od roku 2008 byl obchodním a marketingovým ředitelem České televize, po zvolení Petra Dvořáka generálním ředitelem (2011) z televize odešel a nastoupil do Médea Group na pozici ředitele pro strategii a vnější vztahy. Na podzim 2012 byl jmenován generálním ředitelem TV Barrandov, z funkce odešel zhruba po půl roce, v únoru 2013.