Time Warner žádá EU o souhlas s fúzí se CME

úterý, 14. května 2013, 10:04 TV MediaGuru

Evropská komise se zabývá žádostí Time Warner o povolení spojení s firmou CME, která v Česku vlastní skupinu Nova.

Americká společnost Time Warner, která v současnosti drží 49,9% podíl ve společnosti Central European Media Enterprises (CME), majitele TV Nova, učinila další krok k budoucímu získání většinové kontroly nad CME. Evropská komise se začala zabývat žádostí Time Warner o schválení v rámci pravidel hospodářské soutěže Evropské unie. Důvodem je to, že smlouva, na základě které Ronald S. Lauder hlasuje za společnost Time Warner skončí a Time Warner bude moci uplatňovat veškerá svá hlasovací práva.

Evropská komise, která mj. dohlíží na hospodářskou soutěž v EU, eviduje žádost Time Warneru k 8.5. 2013 a jako prozatímní datum pro rozhodnutí uvádí polovinu června, zjistil MediaGuru.cz  z výpisu případů, kterými se Evropská komise ve vztahu k Time Warneru v oblasti hospodářské soutěže zabývá nebo zabývala.

Evropská komise v návaznosti na tuto žádost kontaktovala největší nadnárodní zadavatele reklamy, kteří působí i v Česku, s dotazníkem, na jehož základě vymezí relevantní trh, na kterém bude efekt fúze měřit.

Podíl Time Warneru ve výši 49,9 % v CME byl původně limitován do 18. května 2013. V souvislosti s nedávným oznámením kvartálních výsledků CME však došlo k prodloužení tohoto omezení na 30.6. 2013. CME zároveň oznámila veřejnou nabídku akcií typu A, která nakonec dosáhla objemu 149,6 mil. USD. Time Warner se pak zavázala odkoupit v rámci privátního úpisu 200 tis. preferenčních akcií typu B v hodnotě 200 mil. USD. Time Warner je bude moci nejdříve za tři roky přeměnit v akcie kmenové.

Jak ale vyplývá z podmínek úpisu těchto preferenčních akcií typu B, k jejich úpisu dojde pouze v případě, když veřejná nabídka akcií CME bude vyšší než 75 mil. USD (tato podmínka byla splněna) a když Time Warner získá do 30. června 2013 vyjádření evropských regulačních orgánů k situaci, která by nastala po skončení platnosti dohod o hlasovacích právech, tj. kdy Time Warner bude moci uplatňovat veškerá svá hlasovací práva. Výše 49,9 % je v rámci pravidel Evropské unie považována za kontrolní, a proto Time Warner žádá Evropskou komisi o schválení. V případě, že Time Warner vyjádření Evropské komise do 30.6. 2013 nezíská, privátní úpis akcií B se neuskuteční.

Souhlas Evropské komise tak Time Warner potřebuje proto, aby mohla svůj podíl v CME do budoucna dál navýšit. Neznamená to však, že by Time Warner nyní žádal o získání většinové kontroly nad CME.

-mav-