Tisk získal více než 200 milionů od největších zadavatelů

čtvrtek, 30. května 2013, 15:12 Tisk, TV MediaGuru

Situace na trhu televizní reklamy vedla u největších 50 zadavatelů k navýšení investic do tiskové reklamy o více než 200 mil. Kč oproti loňsku.

Necelá třetina zadavatelů z TOP 50 největších v Česku v prvních letošních pěti měsících navýšila své investice do tiskové reklamy, naopak investice do televize v důsledku situace na televizním trhu snížila. Vyplývá to z analýzy investic, kterou si na základě hrubých monitorovaných dat zpracovala Unie vydavatelů.

U největších 50 zadavatelů došlo v prvních pěti letošních měsících ke snížení investic do televizní reklamy o cca 14 %, což představuje snížení o téměř 850 mil. Kč. Investice do tiskové reklamy se v případě prvních padesáti zadavatelů letos ve stejném období souhrnně navýšily o 18 %, tj. necelých 220 mil. Kč.

Meziroční vývoj souhrnných investic TOP 50 inzerentů (Kč), 1.1.-15.5. 2013

V padesátce nejsilnějších zadavatelů je čtrnáct inzerentů, kteří snížili investice do televize, a naopak navýšili investice do printové reklamy. Týká se to např. klientů Unilever, Sazka, Henkel, Reckitt-Benckiser, Renault, Coca-Cola či Česká spořitelna (viz tabulka).

Celkově tuzemští inzerenti vložili za období 1.1.-15. 5. 2013 do tiskové reklamy 5,8 mld. Kč (brutto), což představuje meziroční snížení o necelá 4 % (tj. 237 mil. Kč). Investice do televizní reklamy se letos v důsledku nedohody některých velkých klientů s TV Nova snížily do poloviny května významněji: meziročně o 11,5 % (tj. o 1,2 mld. Kč), na celkových 9,3 mld. Kč.

Přehled zadavatelů, kteří snížili investice do TV a navýšili print, 1.1.-15.5. 2013

Zdroj: Admosphere

-mav-