Typologie uživatelů mobilních přístrojů

pátek, 31. května 2013, 11:48 Internet & Mobil, Reklama MediaGuru

Každý k mobilnímu přístroji přistupuje po svém. I zde platí, že není uživatel jako uživatel a cílit nejde na všechny stejně.

Mobilní telefony hrají v našich životech důležitou roli. Mobilní telefon průměrně vlastníme 12 let a za tu dobu jsme vystřídali 6,4 přístrojů, přičemž každý z nich jsme používali 22 měsíců.

Podle studie Truth About Connected You agentury McCann, která probíhala online metodou na vzorku devíti tisíci respondentů v devíti zemích světa, se 58 % respondentů domnívá, že jim mobilní telefon pomáhá k nezávislosti. Téměř tři čtvrtiny respondentů (74 %) si myslí, že díky mobilnímu telefonu lépe zapadnou do kolektivu, a 55 % přiznává, že podle mobilního telefonu posuzují ostatní.

Vztah s mobilním telefonem

Na otázku, jak by popsali vztah ke svému mobilnímu telefonu, 30 % respondentů jej přirovnalo k přátelství, 18 % ke kolegiálnímu vztahu a 18 % ke vztahu partnerskému, a to zejména z toho důvodu, že tvoří nerozlučný pár. Až 64 % respondentů je toho názoru, že jim mobilní telefon zlepšil kvalitu společenského života, i když sílí také nepříjemný pocit neustálého vyrušování.

Typologie uživatelů mobilních telefonů

Mobilní telefon má také zásadní vliv na sebepojetí člověka. Zatímco v osobním kontaktu se jako otevřená osobnost popsalo 43 % respondentů, s mobilním telefonem již 65 %. Více než polovina respondentů (52 %) rovněž přiznala, že jsou přes mobilní telefon častěji v pokušení být neslušní než při osobním kontaktu.

V rámci studie byla také na základě rozdílného způsobu používání mobilního telefonu definována typologie mobilních osobností, která by měla značkám pomoci lepšímu cílení na zákazníky. Z otevřených osobností, které si rády nechávají zapnutý zvuk, aby věděly o každé doručené SMS, rozlišujeme: Mobile Maître-D, Sillicon Simon, iChatty, Wireless Warrior či One Tech Pony.

Mobile Maître-D je ve svém mobilním telefonu velmi organizovaný, ale nerad aktualizuje aplikace či mění přístroj. Sillicon Simon je sice méně organizovaný, ale za to miluje nejnovější aplikace. Pro iChatty jsou hovory s přáteli nade vše, zatímco Wireless Warrior nejdříve vyřídí pracovní záležitosti a soukromé záležitosti nechává až na večer.

Z uzavřených osobností, které si nechávají mobilní telefon raději v tichém režimu, je možné jmenovat: Linked-Out Loyalist, který miluje svůj telefon a je mu věrný, nejraději jej používá pro hovory s přáteli, které ještě raději vídá osobně.

Gadget Gary si rád prohlíží nejnovější modely mobilů, raději si stahuje aplikace, než volá svým přátelům. Mobile Missionary sice telefon vlastní, ale dokáže ho vytočit, když někomu zazvoní telefon v kině. Plugged-In Professor si nezapisuje telefonní čísla, ale kontaktuje Vás rovnou přes Twitter.

(Pokud byste chtěli vědět, jakou osobností jste, podívejte se na stránku TruthProfiler.com.)

Mobilní reklama na vzestupu

S rostoucí oblibou mobilních telefonů se zvyšují i výdaje na mobilní reklamu. Podle předpovědi společnosti Magna Global se výdaje na mobilní reklamu zvýší z aktuálních devět miliard dolarů ročně na 24 miliard dolarů v roce 2017.

Nicméně až 63 % dotázaných by ocenilo u mobilní reklamy, kterou téměř v polovině případů (48 %) dostanou přes SMS, trochu více zábavy. Očekávají od ní splnění tzv. 5P. Chtějí, aby byla personalizovaná (Personal) a smysluplná (Purposeful), aby jim nabízela to, co je zajímá. Zároveň však vyžadují, aby byla privátní (Private), tedy aby jejich soukromé údaje byly dobře chráněny. Ocení reklamu hravou (Playful) a zábavnou natolik, že je ohromí (POW neboli purveyor of wonder, dodavatel senzace).

-kch-