Z Mladé fronty se oddělí část firmy

pondělí, 27. května 2013, 07:15 Tisk MediaGuru

Ze společnosti Mladá fronta se odštěpí část firmy, která přejde do nové společnosti MF Medical & Digital Media.

Ze společnosti Mladá fronta, vydavatele deníku E15, týdeníku Euro, několika konzumních a odborných časopisů, se oddělí část firmy, která přejde do nově vzniklé společnosti MF Medical & Digital Media se sídlem v Českých Budějovicích. Vyplývá to z projektu rozdělení společnosti Mladá fronta, uloženého ve Sbírce listin.

Základní jmění společnosti Mladá fronta se podle projektu sníží z dosavadních 298 mil. Kč na 2 mil. Kč. Základní kapitál nové (nastupující) společnosti bude 200 tisíc Kč. Vlastníkem nové firmy bude stejně jako v případě Mladé fronty European Financial Services, která je jediným akcionářem společnosti Mladá fronta. Na novou společnost přejdou veškerá práva a povinnosti ze smluv uzavřených společností Mladá fronta.

Pod společnost MF Medical & Digital Media budou spadat lékařské tituly vydavatelství a aktivity v digitálních médiích. Stávající divize MF s názvem Medical Services čítá více než dvacítku titulů.

Mladá fronta nedávno do svých aktivit začlenila v rámci společnosti MF TV pražskou televizi Metropol. Aktuálně představila nové logo televize a chystá další změny v programovém schématu televize.

-mav-