Time Warner signalizuje, že teď nechce CME začlenit

úterý, 25. června 2013, 11:00 TV Martina Vojtěchovská

Začlenění CME do struktury Time Warner je podle analytika J&T Banky Pavla Rysky otázkou střednědobého horizontu.

Evropská komise v polovině června odsouhlasila, že Time Warner může uplatňovat hlasovací práva odpovídající jeho podílu v CME, tedy 49,9 %. Souhlas Evropské komise asi není příliš překvapivý, jak ale tento krok podle Vašeho názoru může ovlivnit CME?

Souhlas Evropské komise příliš neznamená, protože tento krok se dlouhodobě očekával. Time Warner byl od roku 2009, kdy vstoupil do CME, na hlasovacích právech limitovaný, protože za jeho akcie hlasoval Ronald Lauder. Tato smlouva má vypršet nejpozději k 30. červnu, což znamená, že Time Warner už bude za akcie hlasovat sám. Ronald Lauder už bude hlasovat jen za svoje akcie, jejichž podíl přesahuje 3 %. Protože z pohledu Evropské unie je podíl 49,9 % považován za kontrolní, potřeboval Time Warner k uplatnění svých hlasovacích práv souhlas Evropské komise.

Neočekáváte tedy, že by „plné“ hlasování Time Warner mělo přinést změnu ve strategickém rozhodování společnosti?

Z hlediska managementu by to nějaký dopad mít mohlo, ale nemyslím si, že by to mělo významně změnit směřování společnosti. Ronald Lauder a Time Warner dosud postupovali ve shodě. Rozhodně nelze říci, že by doteď rozhodoval Ronald Lauder jinak, než by si Time Warner přál. Jsou to dva subjekty, které jednaly ruku v ruce, takže bych neočekával zásadní změnu směřování firmy.

Hodně se ale diskutuje o tom, kdy by Time Warner mohl navýšit svůj podíl nad 49,9 procent. V průběhu letošního jara došlo k úpisu akcií, ze kterého vyplynulo, že Time Warner koupí především preferenční akcie, které může v kmenové transformovat nejdříve za tři roky. Nemůže skutečně k navýšení podílu Time Warner v CME dojít dřív než za tři roky?

Podle mého názoru je další navýšení skutečně vzdálené. Když Time Warner nyní navyšoval svůj podíl v CME, udělal to způsobem, který napovídá, že momentálně nechce na základním kapitálu, tedy na kmenových akciích překročit 50% podíl. Pro Time Warner by to znamenalo, že by musel CME tzv. konsolidovat – tj. že veškeré toky v CME, její zisky, ztráty a celá její rozvaha by se staly součástí Time Warner. Hospodaření CME ale není úplně příznivé. Proto Time Warner upsal velké množství preferenčních akcií, které se nezapočítávají do základního kmenového akciového kapitálu. Time Warner tím podle mého názoru signalizuje, že v nejbližší době – a možná ani ve střednědobém horizontu – neuvažuje, že by překročil 50% podíl na základním kapitálu.

Přesto ale investice, které Time Warner činí, naznačují, že po třech letech je pravděpodobné, že majoritu získá.

Je trochu brzy odhadovat, jestli se tak stane za tři roky nebo za pět let. Určitě to bude velmi záviset na tom, jak se CME bude dařit. Pokud by se hospodaření CME výrazně zlepšilo do tří let, dovedu si představit, že CME bude po třech letech začleněna do Time Warner. Pokud by ale pokračovala stagnace nebo pokles reklamního trhu a CME by nadále byla vysoce zadlužená a vykazovala špatnou provozní výkonnost, tak není vyloučené, že Time Warner navýšení opět odloží.

Pokud by se ale Time Warner z jakéhokoliv důvodu rozhodl navýšit podíl na základním kapitálu CME dříve než za tři roky, mohl by to udělat?

Pokud by se k tomu Time Warner rozhodl, stačí mu udělat jediné: koupit přes burzu či mimoburzovním obchodem od jiného akcionáře kmenové akcie CME, anebo se dohodnout se CME na emisi nových kmenových akcií do jeho rukou. Vzhledem k tomu, že nyní drží 49,9 %, by i malý nákup dostal Time Warner do pozice majoritního akcionáře a CME by zkonsolidoval.

Je podle Vás pro Time Warner překážkou k rychlejšímu navyšování podílu v CME současná finanční kondice CME a její vysoké zadlužení?

Je to překážka v tom smyslu, že Time Warner nechce do svého hospodaření zkonsolidovat subjekt, který má relativně vysoké zadlužení a relativně nízkou ziskovost. Pak by se to projevilo i na zhoršení finančních výkazů Time Warner, i když ne nijak výrazně. Time Warner je mnohonásobně větší společností než CME. Před svými akcionáři se ale zřejmě nechce zpovídat z toho, že začleňuje firmu, která nemá dobré hospodaření.

CME se snaží podnikat kroky, aby své zadlužení snížila. Budou mít tato opatření efekt?

Řekl bych, že jeden efekt je jistý – a to ten, že během letošního roku by se mělo zadlužení CME snížit asi o 300 mil. USD. Je to řádově o čtvrtinu, což je relativně významné. Pro CME by ale ještě významnější bylo, kdyby se podařilo právě tímto snížením zadlužení docílit toho, že by se refinancoval ostatní dluh a podařilo by se dosáhnout nižší úrokové míry placené z ostatního dluhu. Není ale jisté, zda se toto podaří. I loni v létě došlo k navyšování kapitálu ze strany Time Warner, ale CME se poté vůbec nepodařilo dosáhnout nižších úrokových měr. Pokud by se to CME nyní podařilo, tak by v očích investorů jistě stoupla.

Jak se z Vašeho pohledu může odrazit situace, kdy Time Warner teď nepřekročí 50% podíl, na chodu společnosti CME a potažmo na TV Nova?

Oproti stávajícímu stavu by to žádný dopad mít nemělo. Nic takového se asi očekávat nedá. Rozhodující bude, jak CME uspěje s novou cenovou strategií. Očekává se rovněž snížení zadlužení CME, na které mají být použity prostředky získané z letošní jarní emise. Jakákoliv významná strategie, která vznikla v rámci CME nebo TV Nova, byla určitě konzultována s Time Warnerem. Dokonce to přímo zaznělo na posledním konferenčním hovoru společnosti, kde bylo potvrzeno, že změna cenové politiky probíhá s plným vědomím největšího akcionáře. Současné přesuny formálního rázu z Ronalda Laudera na Time Warner by tak neměly mít vliv.

Blíží se konec druhého čtvrtletí a s tím oznámení výsledků hospodaření. Situace na reklamním trhu se ale změnila jen nepatrně. Jaké odhadujete výsledky hospodaření CME za druhé čtvrtletí?

V polovině června je ještě brzy na odhady za druhé čtvrtletí. Obecně si myslím, že výsledky nebudou tak slabé jako v prvním kvartálu. Odhaduji ale, že nebudou dostatečně dobré na to, aby se firmě podařilo dodržet cíl, který si předsevzala – tedy dosáhnout stejných tržeb jako v loňském roce.  Vzhledem k vývoji v prvním čtvrtletí, kdy došlo po zvýšení cen k odlivu inzerentů, se toto očekávat nedá. Myslím si, že tím rizikem pro výsledky za druhý kvartál nebudou ani tak ta samotná čísla, ale spíš to, co společnost řekne ke svému výhledu –  tedy to, jestli výhled potvrdí, nebo jestli ho bude nucena revidovat směrem dolů. To budou investoři sledovat nejvíc.

Nepovažujete tedy za reálné, že v druhém letošním pololetí se Nově podaří smazat ztráty, které vznikly na začátku roku.

Osobně se domnívám, že se to nestane. Opozice od inzerentů, která byla patrná od začátku letošního roku, je podle mého názoru výrazná. Proces, kdy se bude utvářet nová úroveň reklamních cen mezi Novou a některými inzerenty, bude delší, než televize očekávala. Proto si myslím, že manko ze začátku roku se v hospodářském výsledku nepodaří dohnat.

Jaký vliv to může mít na vývoj televize Nova v roce 2014?

Rozdělil bych to do dvou kategorií: jedna věc je ta, jak se bude celkově vyvíjet celý trh. Pro letošek očekávám, že český televizní trh bude letos nadále v poklesu kolem 4 % v korunových výdajích. V příštím roce by se ale mohl stabilizovat a začít mírně růst. Pokud se zastaví i propad ekonomiky, očekávám, že ke stabilizaci dojde, což TV Nova může pomoci.

Druhá věc je, jak dopadnou jednání s inzerenty – za poslední dny jsme viděli některé pozitivní známky, ačkoli bych je vůbec nechtěl zobecňovat. Jestliže jsem skeptický v tom, že se manko z prvního čtvrtletí nepodaří dohnat, tak bych naopak řekl, že po uplynutí roku od rozjezdu nové cenové politiky, by už mohl být dostatečný čas k tomu, aby se Nově podařilo dohodnout se s inzerenty na nových podmínkách. Souhlasím s managementem CME v tom, že většina inzerentů si asi nemůže dovolit dlouhodobě nebýt přítomna na nejsledovanější televizi. Musí tady dojít k nějaké dohodě, i když to třeba bude s ústupky z obou stran. Zatím probíhala zákopová válka, ale zadavatelé narážejí na zaplněnost prostoru na komerčních stanicích a na nedostatečnou sledovanost ostatních stanic. Návrat inzerentů na Novu lze očekávat, bude ale pozvolný. Pozitivní efekty z nové cenové politiky se podle mého názoru dostaví skutečně až v příštím roce.

Rok 2014 by tedy mohl přinést efekt, který si management od nové politiky sliboval, tzn., že se podaří zvýšit cenu TV reklamy, což se promítne do vyšších příjmů televize z prodeje reklamního prostoru.

Takový efekt bude výrazně záviset na postoji TV Prima. Prima dosud razila politiku, kdy se nesnažila o maximalizaci zisku, spíš o zvyšování sledovanosti a tržního podílu. Inzerentům tím tak dokázala nabízet nižší ceny, což samozřejmě Novu trápí, protože je pod velkým tlakem CME, aby odváděla výrazné zisky. Pokud se současným tlakem podaří Primu přimět k tomu, aby se více snažila maximalizovat zisk, a zároveň by došlo k celkovému zvýšení cenové hladiny na televizním trhu, tak si dovedu představit, že to Nově přinese pozitivní efekty. Pokud by se toto změnilo, tak by to znamenalo výraznou změnu na tuzemském televizním trhu.

Pavel Ryska, analytik, J&T Banka

Pavel Ryska pracuje pro společnost J&T Banka od roku 2011, kam přešel po akvizici společnosti Atlantik finanční trhy, kde působil od srpna 2010. Zabývá se sledováním finančních trhů v reklamním a realitním sektoru. Jako stážista sbíral zkušenosti v PriceWaterhouseCoopers ČR. Vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií FSV UK a na University of Cambridge.