Unie vydavatelů mění logo, začleňuje internet

úterý, 18. června 2013, 07:40 Tisk MediaGuru

S podtextem "noviny, časopisy, internet" chce nově ve veřejné komunikaci vystupovat Unie vydavatelů.

Unie vydavatelů, největší profesní organizace pro tuzemské vydavatele, připravuje nové logo a identitu sdružení. Zatímco dosud měla v názvu pouze Unie vydavatelů, v nové podobě loga se rozšiřuje o podtext „deníky, časopisy, internet”. O registraci nového loga požádala Unie vydavatelů Úřad průmyslového vlastnictví.

Vydavatelé tak chtějí, aby jejich identita lépe odrážela současnou situaci na trhu, kdy téměř všichni vydavatelé jsou zároveň provozovateli internetových serverů.

Novou podobu má logo i v anglickém provedení.

V posledních deseti letech je to tak podruhé, co se vlivem změny mediálního prostředí upravuje název profesního sdružení. Před několika lety se měnil z UVDT (Unie vydavatelů denního tisku) na Unie vydavatelů, aby lépe odrážel skutečnost, že organizace nezastupuje jen zájmy vydavatelů novin, ale i vydavatelů časopisů. V nově připravované podobě má opět lépe vystihovat aktuální situaci.

-mav-