V lifestylových časopisech stále leží zajímavé peníze

čtvrtek, 13. června 2013, 11:15 Tisk Martina Vojtěchovská

Akvizice lifestylových časopisů pomáhá Bauer Media k lepším výsledkům na inzertním trhu, říkají Jaromír Skopalík a Alena Černá.

Bauer Media loni koupila vydavatelství Stratosféra a Hearst-Stratosféra, což si následně vyžádalo několik právních kroků, aby se obě firmy začlenily do struktury Bauer Media. Kdy bude integrace uzavřená?

Jaromír Skopalík (JS): Předpokládané finální datum je 1. ledna 2014. Všechny plánované kroky, které jsme si po akvizici stanovili od loňského října, se daří plnit. Po přejmenování společností Stratosféra a Hearst-Stratosféra a jejich fúzi je dalším nutným mezikrokem sjednocení právních forem společností Bauer Media Praha a Bauer Media v.o.s. Proto se v květnu rozdělil základní kapitál Bauer Media Praha, ve kterém 0,01% podílu převzala Nová móda service, jediný společník Bauer Media. Na závěr se sloučí a výsledkem bude jeden právní subjekt Bauer Media, v.o.s.

Chystáte po ukončení akvizičního procesu změnu korporátní identity?

JS: Korporátní identitu v žádném případě měnit nebudeme. Měnili jsme ji nedávno a nemáme k tomu důvod.

Po akvizici jste uváděli, že máte v plánu přestěhovat zaměstnance dřívějších vydavatelství Stratosféra a Hearst-Stratosféra z Drtinovy ulice v Praze do sídla Bauer Media v průběhu letošního léta. Stihnete to?

Alena Černá (AČ): Některá oddělení se už přestěhovala. K přelivu lidí dochází průběžně, jak se přebírají jednotlivé aktivity. Podstatné je, že týmy v obou budovách už dnes spolu úzce spolupracují. To je první krok k jejich přesunu – už to nejsou dvě samostatné jednotky, ale činnosti řeší společně.

Do kdy musíte opustit prostory v Drtinově ulici?

AČ: Čas máme do konce roku 2013. Nejsme tedy pod žádným tlakem, ani to pro nás nepředstavuje žádnou finanční výhodu, kdybychom chtěli odejít dřív.

Podstatná otázka je, jak chcete zapojit nové zaměstnance do struktury Bauer Media. Jakým způsobem budou prostory vyřešené?

AČ: To je možná i důvod, proč přesun chvíli trvá. Snažíme se z obou vydavatelství vzít to lepší.

To znamená, že redakce podobných časopisů z obou firem budou sdílet stejný prostor, nebo budou rozmístěny odděleně?

AČ: Vycházíme z toho, že redakce jsou už teď zvyklé pracovat blízko u sebe. Chceme to zachovat kvůli komunikaci a příbuznosti časopisů. Kde jsou příbuzné základy nebo profil, tak máme tendenci časopisy sbližovat. Co jsme převzali Stratosféru, tak jsme spoustu věcí posunuli investičně dopředu jak z hlediska obsahového vybavení časopisů, tak fungování redakcí. Pracujeme výrazně s větším počtem fotoagentur, rozpočty jsou vyšší, než byly za Stratosféry.

JS: Nechceme, aby to bylo tak, že v jedné části naší budovy sedí ex-Stratosféra, a v jiné Bauer. Dochází k propojení oddělení a chceme toho využít k tomu, že uděláme určité logické přesuny a přestavby v budově. Nebudeme ale dělat to, co se dělá v jiných vydavatelstvích, že vytvoříme jeden prostor, ve kterém bude jeden velký tým tvořit všechny časopisy z portfolia společně.

Proč ne?

AČ: Pořád věříme na oddělené týmy. V modelu, ve kterém všichni dělají všechno, mi schází motivace. Lidi mají myslet především na svůj produkt. Mám pocit, že časopis pak příliš nedrží pohromadě a nemá jednotný styl řeči.

Kolik zaměstnanců musí v důsledku integrace odejít?

JS: Propouštění se týkalo redaktorů zastavených časopisů. Jednalo se o malé redakce a servisní týmy, maximálně o celkem 20 % zaměstnanců z obou firem.

Bauer Media je vydavatelstvím zaměřeným spíše na vysokonákladové časopisy, Stratosféra zase na lifestylové. Nakolik bylo obtížné vyrovnat se s odlišnou firemní kulturou?

JS: Fungování Stratosféry je jiné, ale pro nás to nebylo překvapení. Akvizici jsme velmi dlouho a pečlivě připravovali. Komunikace byla od začátku naprosto otevřená a od Antonína Herbecka jsme dostali informace odpovídající realitě.

Na rozdíl od Burdy, která ovládla Hachette Filipacchi, jste se rozhodli pro rychlou integraci získaných společností. Proč si myslíte, že je to výhodnější než držet dva nebo více právních subjektů vedle sebe.

JS: Věříme, že společnosti budou jako integrovaný prvek fungovat rychleji. Není to postavené tak, že všechno, co dělal Bauer, je dobře, a všechno, co dělala Stratosféra, je špatně. Intenzivně se tím zabýváme, abychom přesně pochopili, jak a proč se řešila témata ve Stratosféře. Čím dřív se nám podaří firmy spojit a vzít si to dobré z obou stran, tím silnější synergii můžeme očekávat. Kdybychom integraci protáhli do dvou tří let, tak to se dobré může zbytečně vytratit. A v médiích příliš času na čekání není.

Kdy myslíte, že bude integrace skutečně uzavřená a firmy budou fungovat v režimu, který si představujete?

JS: Jedna věc je sestěhovaní pod jednu střechu, druhá věc je  myšlení lidí. Například při naší akvizici televizních časopisů, které jsme v roce 2007 ve třech zemích koupili od vydavatelství Ringier, trvala integrace dva roky, a to především v hlavách lidí. Fyzicky byla realizována za týden. Musíme ale zase říci, že první lidé, kteří sem ze Stratosféry přicházejí, jsou velice motivovaní a je vidět, že mají zájem s námi a dle naší filozofie pracovat.

Zmínili jste, že některé servisní týmy už byly částečně propojené. Jak je to s obchodním týmem?

AČ: U velkých klientů se už činnosti koordinují, ale inzertní oddělení běží pod dvěma subjekty. Nyní se hledají výhody na obou stranách a vzniká jeden celek.

Povede to k tomu, že přijdete se společným inzertním balíkem?

AČ: Žádný oficiálně nenabízíme. Jedná se spíš o to, že by se mohly propojovat příbuzné časopisy v nějakém konkrétním balíčku, ale ne, že uděláme velký balík všech titulů.

Z portfolia dřívější Stratosféry jste zastavili vydávání čtyř časopisů. Je to konečné číslo?

AČ: Když jsme Stratosféru přebírali, tak jsme od majitelů dostali jedno zadání: velice pečlivě vyhodnotit pozici a potenciál každého z časopisů. Věděli jsme, že v portfoliu jsou časopisy s otazníkem. To jsme vyřešili.

JS: V případě těchto časopisů jsme chtěli být rychlí, abychom zbytečně neprodělávali peníze bez jasné perspektivy. Na časopisech, které z portfolia Stratosféry zůstaly, pracujeme a všechny mají šanci. Neexistuje záměr dalšího zastavování časopisů v následujících krocích.

Další úpravy ale nevylučujete...

JS: Nevylučuji v celém portfoliu Bauer Media.

Máte čas ještě myslet na případné nové projekty, nebo jste zcela pohlceni integrací Stratosféry?

JS: Je pravda, že se od začátku roku více soustřeďujeme na stabilizaci zakoupených časopisů, ale paralelně musíme rozvíjet i další projekty. Vždy je třeba se dívat dopředu. Testujeme a zvažujeme, jestli by pro nový časopis bylo místo na trhu, včetně možných akvizic. Druhá věc je, že cesta časopisu na trh byla dříve rychlejší, protože potenciál trhu byl o poznání větší. Neznamená to ale, že když každý rok nestartujeme dva tři nové projekty, že bychom nové myšlenky netestovali.

Inzertní výdaje na trhu nerostou. Jak se s tím vyrovnáváte letos i s přihlédnutím k tomu, že jste koupili časopisy, které jsou převážně postaveny na příjmech z inzerce?

JS: Vývoj je odlišný v různých částech portfolia. Do větší hloubky teď vidíme vývoj u lifestylových časopisů a víc si uvědomujeme, co tato akvizice pro nás znamenala. Výsledkem je, že v čistých inzertních příjmech letos klesáme méně než trh. To je právě přínos časopisů lifestylových, které jsou zaměřeny inzertně. Není žádným tajemstvím, že Bauer je postaven více směrem k agenturním klientům a Stratosféra k přímým klientům. Nyní dokážeme oboje spojit a oživit zájem u agenturních i přímých klientů, kde kontakty dříve tak intenzivní nebyly. Celkově to vydavatelství pomáhá dosáhnout lepšího výkonu, než bychom dosáhli, pokud bychom tuto novou možnost neměli.

AČ: Propojení obou vydavatelství obchodnímu výsledku určitě pomůže. To je zcela markantní.

Za rok 2013 tedy dosáhnete lepšího výsledku...

JS: Lepšího výsledku, než je trend poklesu trhu.

A z pohledu obratu a zisku?

JS: Z pohledu Bauer Media je velikost obratu a zisku u Stratosféry nižší, než když budeme mluvit o přínosu v inzertním výkonu.

AČ: Předpokládáme, že Bauer Media Praha bude mít za letošní rok výrazně lepší hospodářský výsledek, než jakého dosáhly časopisy bývalé Stratosféry. Na druhou stranu je to ale těžko poměřitelné, protože srovnáváme jiné portfolio.

Pozorujete, že by se měnila perspektiva časopisů v jednotlivých segmentech?

JS: Inzerce sice klesá, ale ne všude stejně. Klienti si k zajímavým cílovým skupinám a k časopisům cestu nacházejí. Dokonce jsou ochotni investovat i více, když se jim cílová skupina zdá zajímavá. Myslím, že v lifestylových časopisech stále leží zajímavé peníze.

AČ: U zpravodajských časopisů není podle mého názoru ideální situace. Informace je rychlá a přednost tady mají elektronická média.

Což může platit i pro bulvární týdeníky. Pociťujete tlak onlinu a nových webových magazínů na vaše bulvární týdeníky?

JS: Určitě ano. Je to především kombinace nového titulu (Sedmička - pozn. red.), který změnil poměry v segmentu, s novými on-linovými portály.

Přizpůsobíte tomu vaši online strategii?

JS: Zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom zamýšleli zásadně investovat do onlinu. Chceme udržovat weby, které máme a které jsou zajímavé z hlediska návštěvnosti. Náš přístup bych charakterizoval jako udržovací.

Přestože jste jednu akvizici ukončili, netajíte se tím, že máte zájem o další. Je reálné, že byste něco do konce roku koupili?

JS: O věcech, které nejsou podepsané, nemluvíme. Hledáme napříč celým mediálním trhem. Teď je těžké komentovat a odhadovat, jestli bychom mohli nějakou akvizici uzavřít do konce letošního roku. Akvizice Stratosféry nám trvala téměř dva roky, což jen dokládá, o jak složité procesy se jedná.

Bauer Media je obratově a ziskově nejsilnější magazínový vydavatel, což vás nutí k tomu tuto pozici udržovat. Jsou vaše ambice takové, že byste chtěli do budoucna obratově předehnat Mafru nebo Ringier?

JS: Na distribučním trhu máme 32% podíl, na inzertním trhu jsme se díky akvizici dostali na stejnou úroveň jako Burda. Nejde o to být jedničkou, ale být nejlepší v tom, co děláme a profitabilní. To je pro mě podstatnější a reálnější cíl, než být jedničkou na celém trhu.

Jaromír Skopalík, jednatel a generální ředitel Bauer Media

Jednatelem Bauer Media (dříve Europress) je od roku 2001. První profesní zkušenosti získal ve funkci výkonného ředitele jedné z divizí časopisů o cestování Etrac (European Travel Corporation). V letech 1993–1994 pracoval jako vedoucí marketingu a prodeje v Bertelsmann Media CZ. Od roku 1995 pracoval na pozici jednatele odborného nakladatelství Dr. Josefa Raabe.

Alena Černá, výkonná ředitelka Bauer Media

Výkonnou ředitelkou Bauer Media je od 1. září 2012. Před tím vedla čtyři roky vydavatelství Astrosat. Dříve pracovala také ve společnostech Sanoma nebo Ringier. Po akvizici Stratosféry byla jmenována výkonnou ředitelkou společnosti (dnes Bauer Media Praha).