Chceme vrátit lesk novinářskému povolání

pondělí, 12. srpna 2013, 14:33 Tisk MediaGuru

Generální ředitelka Libuše Šmuclerová zdůvodňuje založení Akademie žurnalistiky a nových médií.

Publikujeme odpovědi generální ředitelky společnosti Ringier Axel Springer CZ Libuše Šmuclerové na otázky ohledně nového vzdělávacího projektu Akademie žurnalistiky a nových médií, na kterém se Ringier Axel Springer CZ podílí společně s Vyšší odbornou školou managementu.

Jedná se o lokální projekt, nebo o inspiraci z koncernu?
Projekt Akademie žurnalistiky a nových médií je čistě „českým“ nápadem, plně v režii českého managementu. Centrála ho kvituje jako jednu z progresivních aktivit na českém trhu a takto ho i podporuje. 

Proč se firma jako je Ringier Axel Springer vůbec rozhodla do takového projektu pouštět?
Naším prvotním záměrem bylo zřídit vnitřní akademii vydavatelství, která by pomáhala nováčkům s výbavou nutnou pro novináře vyspělého vydavatelského a dnes již multimediálního domu dostat se na požadovanou úroveň nároků na ně. Myšlenka rozšířit a otevřít žurnalistický studijní program jako skutečnou školu vznikla při přípravách projektu a nabrala na obrátkách před rokem. Od té doby jsme se zaměřili již na VOŠ.

Proč zrovna VOŠ a nikoliv bakalářské studium?
Chceme rozvíjet schopnosti, které uplatní novináři v každodenním chodu redakce – tedy profesní dovednosti, které uplatní v praxi. Proto jsme se rozhodli pro typ školy, která se koncentruje na profesní vzdělávání, a to je právě vyšší odborná škola.

Očekáváte od Akademie také finanční zisk?   
Primárním záměrem je začít vychovávat v České republice novináře, kteří milují svou profesi a jdou do života s výbavou nejen teoretickou, ale pupeční šňůrou spřaženou s praxí, kteří při vstupu kombinují řemeslo, talent, znalost spektra médií do šířky i hloubky, a to se všemi technologickými souvislostmi a vývojovými trendy. V dobrém slova smyslu je to pokus v horizontu let navrátit lesk novinářskému povolání. O zisku se z našeho pohledu nedá hovořit, cílem je, aby projekt nebyl ztrátový.

Garantujete absolventům, že je po úspěšném absolutoriu zaměstnáte?
Ne, budeme si vybírat.

Nevadí vám, že školíte studenty i pro konkurenci? Nebojíte se o know-how?
Každý multimediální dům má široký záběr, trh je rozvinutý a skutečné know-how s konkurenční výhodou se odehrává buď v masovém měřítku, či již na zcela jiné úrovni. Plošné zvýšení kvality absolventů nám nevadí, naopak.

Nemyslíte si, že by podobnou školu měl založit nějaký mediálně nestranný subjekt nebo majitel solidnějších novin a ne zrovna vydavatel bulváru?
Solidní bulvár je často víc než nesolidní nebulvár. Navíc naše vydavatelství má celé spektrum tištěných i online titulů pod silnými brandy.

Dělali jste si předem nějaký výzkum, jestli budou absolventi Akademie na trhu uplatnitelní? Nemají být novináři především vysokoškoláci?
Náš výzkum probíhá na každodenní úrovni, kdy se k nám hlásí mladí lidé po maturitě, s ambicí studovat i kdyby dálkově vysokou školu, ale bez konkrétní výbavy a výhody pro praxi či další studium. Vysokoškolský diplom pro některé profese předpokládáme, na druhou stranu takový diplom není nikdy a nikde zárukou. Akademie je typ školy, která rozvíjí profesi pro praxi. A o to nám jde.

Na Akademii budou mj. vyučovat také zaměstnanci vydavatelství Ringier Axel Springer – kdo konkrétně?
Kromě obecných předmětů, které vyučují pedagogové PB-VOŠ, otevíráme předměty, které vede vždy jeden garant, ale na výuce se podílejí i ostatní pracovníci vydavatelství. Začátkem školního roku 2013/14 v tzv. zimním období otevíráme předměty: Cílové skupiny pod vedením Dariny Kříčkové, Historie a typologie médií a Specifika tiskových médií, které vede Pavel Šafr, Matěj Hušek garantuje předmět Práce se zdroji, Tvorbu psaných sdělení řídí Zbyšek Pechr. Z volitelných předmětů otevíráme pod vedením Zdeňka Ležáka Žurnalistiku pro děti a mládež a praxi v redakcích bude koordinovat personální ředitelka vydavatelství Gabriela Svianteková.   

Budou mít absolventi možnost ucházet se o zaměstnání i v rámci skupiny Ringier Axel Springer Media AG? Chcete nabízet i zahraniční praxe?  
Pouhé absolutorium Akademie nebude bianco šekem k získání zaměstnání ani u nás, ani v rámci skupiny. Ale dobré výsledky budou dobrým výchozím předpokladem. Sdílení nadnárodních zkušeností a souvislostí považujeme za automatické, o možnost, aby naši studenti mohli vyjet za praxí do našich partnerských organizací ve světě, budeme usilovat.

Přijmete do kombinovaného studia i zaměstnance konkurence?
Nemáme s tím problém. Jak už jsem řekla, jde nám o zvýšení profesní úrovně všech novinářů.