Regionální TV můžou získat desítky milionů

čtvrtek, 01. srpna 2013, 08:30 TV Martina Vojtěchovská

Příjmy regionálních televizí z národní reklamy mohou TV pomoci v rozvoji, říká jednatel Czech Regio TV Ondřej Novák.

Vaše síť Czech Regio TV zastupuje čtyři televize – jihočeskou JTV, východočeskou V1, moravskoslezskou TV Polar a západočeskou TV ZAK. Se všemi zmíněnými televizemi máte uzavřené smlouvy o spolupráci?

Máme uzavřené smlouvy s těmito čtyřmi televizemi a zároveň předjednaný postup pro rozšiřování sítě. Od září by mělo dojít k dokrytí celé Moravy, čímž bychom získali 70% pokrytí republiky. K dnešnímu dni jsme dostupní ve více než polovině televizních domácností. V prvním plánu je tedy dokrytí Moravy, následně by se měl rozšiřovat signál na Ústecku a konečně se uvažuje i o Praze.

V Praze působí regionální TV Metropol. Neuvažujete o zařazení této televize do sítě?

Ano, rozhodně. S TV Metropol  jsme v těsném kontaktu a dovoluji si tvrdit, že v nejbližších dnech či týdnech zahájíme také obchodní spolupráci. Ta dává smysl pro obě strany: Czech Regio rozšíří svojí síť regionálních stanic, prohloubí logiku svého produktu a získá silného partnera a naopak TV Metropol bude moci využívat Czech Regio TV jako další prodejní kanál, vedle svých stávajících.

Už jste zahájili obchodní komunikaci s klienty?

Začali jsme komunikaci s klienty a s mediálními agenturami. Zatím se setkáváme s relativně vstřícnými reakcemi, což je pro nás do začátku dobrým signálem. Nicméně jsme na začátku. Je tedy také logické, že se musíme potýkat s určitou vnitřní rozdílností zastupovaných televizí – každá televize je jiná, vyrůstají z jiných kořenů, nesou rozdílné ambice majitelů atd. V1 a Polar víc směřují k tomu být – zjednodušeně řečeno –plnoformátovými televizemi, zatímco JTV a ZAK jsou především založeny na regionálním obsahu – zpravodajství a magazínech. Bez ohledu na to však panuje základní dohoda o sjednocení časů pro odbavování reklamy a také o postupném programovém propojování.

Jaká je současná obchodní síla regionálních televizí?

To se opět liší. Některé televize jsou díky silnějšímu lokálnímu prodeji velmi úspěšné, jiné kvůli akcentaci jiných priorit méně, každá z televizí sleduje jinou investiční politiku atd. Pro všechny je ale národní reklama krokem výš, může jim přinést „nové“ peníze a umožnit další rozvoj. Bez tohoto kroku by ve střednědobém horizontu mohly začít stagnovat.

Jak odhadujete potenciální vývoj objemů z národní reklamy pro regionální televize?

Řeknu to takto: i kdyby celá síť měla stoprocentní pokrytí, realisticky si nemyslím , že by její podíl na sledovanosti přesáhl 1 - 2% (15+). Prostě proto, že jde o specifický produkt. Zásah regionálních TV v průběhu dne je navíc jiný než u velkých televizí, které jsou sledované od rána do večera. Z toho vyplývá, že i v době největšího rozmachu regionální sítě nebude GRP tolik, abychom mohli chtít miliardy. Aktuální potenciál v řádech desítek milionů korun, které ta síť může získat, tu ale rozhodně je.

A predikce do budoucna? Vzhledem k tomu, že celkové objemy se už několik let nezvyšují…

Obávám se, že investice se příliš nezvednou. Jsem ale přesvědčený, že trh se dostává spíš k racionálnímu objemu, než že by padal hlouběji na dno. Klienti zjistili, že jim stačí investovat méně. Agentury zase pochopily, že musí svůj byznys změnit. Dlouhodobě si myslím, že ani tolik agentur na trhu zůstat nemůže, události kolem aktuální obří fúze to jen potvrzují. Tento stav ale otevírá možnosti na trhu pro efektivnější a cílenější utrácení peněz, hledání nových cest komunikace atd. A to všechno jsou příležitosti pro Czech Regio, respektive zastupované televize.

Jak trh vůbec nahlíží na regionální televize? Cítím určitý rozpor v tom, že to na jednu stranu nejsou média nová, na druhou stranu se o nich moc neví.

Máte pravdu, to je zásadní problém. Vědomí toho, že na českém trhu dlouhodobě existují, byť mimo „pražský“ proud, silné televize s vlastním programem, produkcí, obchodními týmy, moderátory a především s masou diváků, moc rozšířené není. A navíc panují určité předsudky vůči jejich kvalitě. Typická je otázka: „A to se na ty televize někdo dívá?“ Musíme tedy podnikat masivní osvětu a informovat znova a znova o všech aspektech regionálních televizí, jejich historii, výkonnosti atd. Český trh si v tuto chvíli prodělává stádium, které již ty vyspělé mají za sebou. Zatímco v Polsku, Německu, Rakousku, Itálii atd. jsou regionální TV stanice běžnou součástí trhu i media mixů, v ČR jsme na začátku.

Pokud se podíváme na možnost rozšíření vaší sítě nikoliv zvyšováním pokrytí, ale ještě další televizí, je to reálné?

Nepočítám-li TV Metropol, kterou již prakticky považuji za součást sítě, žádný takový subjekt tady v tuto chvíli nevidím.

Budete usilovat o to stát se členem ATO?

Velice rádi bychom se připojili, zatím ale čekáme na podmínky, za jakých bychom mohli na půdě ATO vystupovat. A to jak finanční, tak obsahové. Pokud jde ale o TVmetrová data, zatím pro nás nemají příliš význam. Což samozřejmě neznamená, že jsme bez dat: pro všechny televize disponujeme exkluzivními výzkumy od společnosti Mediaresearch, které dvakrát ročně zjišťují základní výkonnostní parametry, tj. denní zásah, týdenní zásah, sledovanost v rámci dne, oblibu pořadů atd. Což jinými slovy znamená, že zatím  budeme prodávat na pásmové, kampaňové ceny, nebo případně spotové ceny.

Czech Regio TV bude zajišťovat především národní reklamu, svou podstatou ale regionální TV konkurují na reklamním trhu spíš regionálním rádiím nebo tištěným titulům než velkým televizím. Je to tak?

V zásadě ano. Úloha Czech Regio TV je i v tom, že musíme dělat jakousi osvětu, jak jsem říkal. Ale třeba ZAK nebo Polar přežily jako jedny z mála médií od začátku 90. let. Mají za sebou historii, kterou lecjaké „velké“ médium prostě nemá, všechny zastupované televize jsou silné regionální značky. To jinými slovy znamená, že bojují s regionálními médii.  Na národní úrovni se ale zase hraje na úplně jiném hřišti. To může být pro některé regionální televize určitým mentálním problémem, protože mají pocit, že na národním poli se hraje stejně jako na tom lokálním. Opět opakuji, je to logické: poprvé vznikla síť silných regionálních televizí. Proto musíme počítat i s nějakou dobou vývoje. Například rádia na vybudování podobného modelu také potřebovala svůj čas.

Do jaké míry je pro vás konkurencí zastupitelství tematických stanic Atmedia?

Je a není. Naší prioritou je vybudovat kvalitní, jasně definovaný a efektivně prodejný produkt – národní síť regionálních TV stanic. To znamená, že k plošnému sběru všeho, co je na trhu k dispozici jen proto, abychom měli široké portfolio zastupovaných stanic bez vnitřní logiky, se nechystáme. S Atmedii jsme se bavili o možné spolupráci právě na produktové bázi, ale zatím to vypadá, že jdeme každý svou cestou. Nicméně: nemůžeme neregistrovat hlasy na trhu, jak ze strany zadavatelů, tak ze strany televizí, které nás jako konkurenci vnímají, což nás svým způsobem těší. Nezříkáme se tedy v zásadě žádné obchodní příležitosti.

Na trhu od dubna 2013 s cílem vytvořit obchodní síť regionálních TV

vlastníci

Alois Valtr (90 %), provozovatel TV stanic ZAK a JTV Ondřej Novák, jednatel (10 %), výzkumník s dlouholetou praxí v mediální agentuře spolupracovnice: Lucie Vlčková, dlouholeté zkušenosti s TV trhem, inzercí a TV výzkumem  

Výkon zastupované sítě

JTV 47,8 tis. (odpovídá 1,5 GRPs / den) ZAK 60,9 tis. (odpovídá 1,8 GRPs / den) V1 70,2 tis. (odpovídá 1,3 GRPs / den) Polar 85,9 tis. (odpovídá 1,3 GRPs / den)