Nova v roce 2014 zvýší cenu reklamy o 5 %

čtvrtek, 17. října 2013, 20:43 TV MediaGuru

Skupina Nova představila detaily obchodní politiky 2014. Oproti roku 2013 je vstřícnější.

„Obchodní politiku pro rok 2014 představujeme klientům a agenturám dříve než loni. Chceme vytvořit dostatečný časový prostor pro přípravu mediálních plánů a nastavení rozpočtů. Jednání už byla zahájena a věříme, že tak všichni klienti budou mít dostatečný prostor využít všech výhod, které obchodní politika 2014 nabízí,“ řekl MediaGuru.cz obchodní ředitel Novy Jan Vlček.

Obchodní politika skupiny Nova pro rok 2014 vychází z podoby obchodních politik komerční televize z uplynulých dvou let. Nova chce v příštím roce stavět na tom, co se v uplynulých letech osvědčilo, a naopak ustoupit nebo zmírnit spornější body obchodní politiky jako například povinnost předplatby při uzavření dlouhodobé spolupráce. Oproti roku 2013 tak bude obchodní politika vstřícnější a flexibilnější, sdělil při její prezentaci mediálním agenturám ředitel oddělení prodeje Honza Ulrych.

Hlavní prodejní skupinou Novy budou nadále diváci ve věku 15-54 let. Nova bude v příštím roce nadále pokračovat s rozdělením denních časů na prime-time, off prime-time a super prime-time (19:30-21:30), který poprvé zavedla v roce 2013 s cílem zajistit vyšší vizibilitu reklamy.

Letos tolik diskutované předplatby z garantovaných klientských rozpočtů sice v obchodní politice zůstávají, ale nejsou už podmínkou k uzavření dlouhodobých smluv. Budou dalším z nástrojů na snížení ceny, a to až na úrovni 6 % v závislosti na objemu předplatby (10 %, 30 % nebo 50 %).

Nominální cena reklamy se na základě rostoucího výkonu skupiny Nova v příštím roce zvýší ve srovnání s letošním rokem o 5 %, základní cena za CPP je stanovena na 19 500 Kč. K úpravám dochází také u sezónních koeficientů. Nova se přitom vrací ke stanovení pouze jednoho koeficientu pro každý měsíc. Reálné zvýšení ceny tak bude se započítáním změn sezónních indexů mírně nad 5 %.

Nova nadále pokračuje v obchodování jak na základě dlouhodobé spolupráce, která má klientům přinést výhody např. v garanci ceny po celý rok, vysokém podílu plánování kampaně klienta či přednostním bookingu, tak na základě měsíčního obchodování.

Novinkou oproti letošnímu roku je započítání product placementu do tzv. ostatních mediálních kanálů, díky kterým je možné získat cenové zvýhodnění na úrovni cca 2-4 %. Klienti si také mohou vyjednat příznivější ceny při včasném podpisu – např. při podpisu spolupráce do 29. listopadu představuje zvýhodnění 10 %.

Novinkou je také možnost nákupu tzv. performance kampaní s garancí zásahu cílové skupiny klienta. Televize garantuje požadovaný zásah na cílovou skupinu klienta za předem dohodnutou cenu. Plánování je stoprocentně svěřeno televizi, je proto vhodné zejména pro menší klienty, kteří na Novu alokují celý rozpočet.

-mav-