Prima drží vyšší reklamní podíl, Nova se blíží v 15-54

středa, 09. října 2013, 12:40 TV MediaGuru

Tuzemské televize doručily i v září méně reklamních TRPs než v loňském září.

Tuzemské televize prodaly v letošním září necelých 113 tisíc reklamních TRPs, což znamená, že prodej stále zaostával za loňským stejným měsícem (o cca 8 %). Nejvyšší podíl na doručených TRPs si podle monitoringu stále udržuje skupina Prima. Ve skupině 15+ byl v září její podíl o 7 pb. vyšší než u skupiny Nova, ve skupině 15-54 byly podíly obou nejsilnějších skupin vyrovnanější. Rozdíl mezi Prima Group a Nova Group představoval v této cílové skupině jen 2 procentní body.

Podíl TV skupin na doručených TRPs, září 2013, 15+

Podíl TV skupin na doručených TRPs, září 2013, 15-54

TOP 5 zadavatelů podle TRPs, Nova Group, září 2013

zadavatel
Henkel ČR
Procter & Gamble Czech Republic
Ferrero Česká
Opavia - LU
Coty Česká republika

TOP 5 zadavatelů podle TRPs, Prima Grpup, září 2013

zadavatel
Unilever
Lidl Česká republika
L'oréal Česká republika
Ferrero Česká
Henkel ČR

Zdroj: Admosphere, přepočítáno na TRPs 30

-mav-