Prima posune začátek prime-time už na 17:30

pondělí, 21. října 2013, 15:35 TV MediaGuru

Prima v příštím roce posune začátek hlavního vysílacího času pro prodej reklamy o půl hodiny.

Televize Prima upraví v příštím roce délku hlavního vysílacího času (prime-time), nejdůležitějšího času pro prodej reklamního prostoru. V příštím roce se posune už na 17:30 a skončí až ve 23:30. Vyplývá to z nové obchodní politiky skupiny Prima pro rok 2014, kterou televize na konci minulého týdne představila mediálním agenturám. V čase okolo 17:30 startují na hlavním kanálu Odpolední zprávy, které se už tak zařadí k prvním pořadům posunutého prime-timu.

Znamená to, že délka hlavního vysílacího času se oproti letošnímu roku navýší o jednu hodinu – v letošním roce se hlavním vysílacím časem na kanálech skupiny Prima rozumí čas od 18:00 do 23:00. Rozšíření se vztahuje na všechny stanice zastupitelství Media Club – vedle kanálů skupiny Prima tedy i na TV Barrandov.

Prima nadále pro příští rok počítá s tím, že bude reklamu prodávat na diváky starší 15 let. Nedojde tak k úpravě prodejní cílové skupiny, o které Prima v letošním roce uvažovala a to tak, že by prodávala na diváky ve věku 15-65 let.

Denní vysílací čas bude nadále dělen do dvou základních časů: prime-time (17:30-23:30) a off prime-time.

Ceníková inflace reklamního prostoru na kanálech zastupovaných společností Media Club dosáhne v příštím roce 10 %, jak už na konferenci Flema v druhé polovině září avizoval výkonný ředitel skupiny Prima Pavel Kejla. Pokud však klient dosáhne v roce 2014 přibližně stejného objemu jako v roce 2013, bude mu poskytnuto stejné základní CPP jako v roce 2013.

Media Club ve své politice také zmiňuje otázku agenturních bonusů. V případě, že mediální agentura dosáhne v roce 2014 stejného objemu jako v roce 2013, bude ji poskytnuta stejná úroveň agenturního bonusu jako v roce 2013. Televize ale nevyplatí agentuře bonus v případě, pokud Media Club neobdrží od mediální agentury písemnou poptávku podmínek v rámci výběrového řízení pro klienta a tohoto klienta agentura následně získá.

Slevu až ve výši 15 % mohou získat noví klienti. V případě, že se rozhodnou pro exkluzivní spolupráci s Media Clubem, mohou získat slevu až ve výši 30 %. Výhodnější podmínky mohou klienti získat i při včasném podpisu do 29.11. 2013.

Úroveň indexu nejexponovanějších reklamních měsíců (duben, květen / říjen, listopad) ponechává Prima stejně jako v letošním roce na hodnotě 1,4.

Sezónní indexy Media Club pro rok 2014

měsíc Index
leden 0,8
únor 0,85
březen 1,2
duben 1,4
květen 1,4
červen 1,25
červenec 0,8
červenc 0,8
září 1,25
říjen 1,4
listopad 1,4
prosinec I. 1,2
prosinec II. 0,8

-mav-