Zvolené strany chtějí měnit mediální zákony

sobota, 26. října 2013, 21:41 Rádio, TV MediaGuru

Zejména na veřejnoprávní média se zaměří zvolené politické strany. Upravovat chtějí mediální zákony.

Především změnu mediální legislativy, týkající se veřejnoprávních médií, ale i médií komerčních, zmiňují ve svých volebních programech politické strany, které se v předčasných sněmovních volbách dostaly do Sněmovny.

ČSSD by chtěla přijmout nový zákon o médiích a prosadit tzv. komunitní média.

Babišovo hnutí ANO 2011 má v plánu rozšířit pravomoci NKÚ i na veřejnoprávní média, komunisté zamýšlejí otevřít otázku financování veřejnoprávních médií.

TOP 09 chce prosadit zpoplatnění licencí k provozování soukromého rozhlasového a televizního vysílání.

ODS je znepokojena spojováním finančního kapitálu a médií a volá po větší odpovědnosti veřejnoprávních médií. Zároveň se vyjadřuje pro spojení Rady ČT a Rady ČRo.

Novelizaci zákona o České televizi a Českém rozhlasu má ve svém programu i KDU-ČSL. Hnutí Úsvit Tomio Okamury mediální politiku přímo nezmiňuje, je ale pro podporu českých dokumentů a filmů o národní historii.

Přehled záměrů zvolených stran v mediální politice - výběr z volebních programů 2013

ČSSD

Novým zákonem o médiích zareagujeme na společenský a technický vývoj a do stávajícího mediálního prostředí zavedeme tzv. komunitní média. Připravíme systém klasifikace vhodnosti pořadů pro jednotlivé věkové kategorie.

ANO 2011

Prosadíme nový způsob jmenování a odvolávání Nejvyššího státního zástupce Parlamentem. Podpoříme novelu Ústavy a zákona o NKÚ, která rozšíří kontrolní pravomoci NKÚ ve vztahu k samosprávě, majetkovým účastem státu, veřejnoprávním institucím, jako jsou pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Regionální rady regionů soudržnosti, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, veřejné vysoké školy a Česká národní banka. Prezident NKÚ bude jmenován a odvolán Parlamentem.

KSČM

KSČM se soustředí na: veřejnoprávní televizi a rozhlas kultivovaně sloužící veřejným zájmům, otevření otázky financování veřejnoprávních médií, nezávislou kontrolu vyváženosti a objektivity informací ve veřejnoprávních médiích.

Prosazování čistoty a ochrany českého jazyka v médiích a při výuce na všech stupních škol.

Nedotknutelnost svobody slova, vědeckého bádání i uměleckého projevu.

TOP 09

TOP 09 bude chránit a prosazovat svobodu slova, politickou a názorovou nezávislost rozhlasu a televize veřejné služby. Jejím záměrem je přesněji definovat roli a cíle médií veřejné služby v oblasti kultury. Primárním zájmem je udržet veřejnoprávní média. TOP 09 však bude požadovat jejich větší odpovědnost a objektivitu.

Místa v radách chce TOP 09 obsazovat profesionály nezávislými na politických tlacích nebo zájmech. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zejména vymezení činnosti provozovatelů soukromých rozhlasových a televizních stanic, chce TOP 09 podrobit důkladné obsahové analýze. Po diskusi o cenách a jejich váze v rámci licenčního řízení je rozhodnuta přistoupit ke zpoplatnění licencí k provozování soukromého rozhlasového a televizního vysílání.

ODS

Čeká nás nesnadná diskuse o roli a vlivu médií v demokratické společnosti. Jsme na ni připraveni. Jsme zneklidněni spojováním velkého finančního kapitálu se světem médií a s politikou. Vidíme to jako možné ohrožení svobody, jako kumulaci obrovského vlivu do jedněch rukou. Budeme klást důraz na větší odpovědnost veřejnoprávních médií.

Navrhujeme tato řešení: Sloučení Rady Českého rozhlasu a Rady České televize, posílení odbornosti těchto rad, důraz na vzdělávání pracovníků veřejnoprávních médií, změnu zákona o České tiskové kanceláři.

Úsvit přímé demokracie

Mediální politiku přímo nezmiňuje. Vyjadřuje se ale pro podporu Fondu kinematografie, podporu filmů o české historii a podporu českého dokumentu.

KDU-ČSL

Budeme usilovat o posílení vlivu veřejnosti na jmenování členů rady ČT a ČRo a jejich nezávislost. V tomto smyslu navrhneme novelizaci zákona o České televizi a Českém rozhlase a úpravu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

-mav-