Další verdikt ve sporu o značku MF. Proti Savovovi

čtvrtek, 07. listopadu 2013, 08:16 Tisk MediaGuru

Vrchní soud v Praze vynesl další verdikt ve sporu o známku Mladá fronta.

Vrchní soud v Praze pravomocně rozhodl, že společnost Mladá fronta je povinna se zdržet používání slovního spojení „Mladá fronta“ v názvu ekonomického deníku „Mladá fronta E15“, neboť se tím dopouští nekalého soutěžního jednání vůči společnosti Mafra, která je vydavatelem deníku „Mladá fronta DNES“. Změnu názvu deníku E15 je Mladá fronta povinna provést do jednoho měsíce od doručení rozsudku Vrchního soudu v Praze. Informovala o tom společnost Mafra.

„Jsem rád, že se nám znovu podařilo prokázat, stejně jako v případě týdeníku Mf PLUS, že to je Mladá fronta, a. s., vlastněná panem Savovem, kdo porušuje naše práva. Po nedávném výmazu jedné naší ochranné známky, o kterém rozhodl Úřad průmyslového vlastnictví zcela nepochopitelně a naprosto v rozporu s dosavadními rozhodnutími soudů všech stupňů, tak soudy opět potvrdily, že je to naopak společnost Mladá fronta, a. s., která se chová protiprávně,“ řekl k tomu Roman Latuske, člen představenstva Mafra.

Jde o dlouhodobý spor mezi společnostmi Mafra (vedle MF Dnes vydává například Lidové noviny, či Metro podnikatele Andreje Babiše) a Mladá fronta se sídlem v Modřanech, ve vlastnictví Františka Savova, která je mj. vydavatelem deníku E15. Obě společnosti se soudí už několik let o značku Mladá fronta. K rozdělení obou společností došlo na začátku 90. let v období tzv. spontánní privatizace, kdy původní deník Mladá fronta (tehdejší orgán Socialistického svazu mládeže) přešel do vlastnictví redaktorů a vznikl deník Mladá fronta Dnes.

Úřad průmyslového vlastnictví v srpnu rozhodl, že Mafra používá značku Mladá fronta DNES neoprávněně a zamítl rozklad společnosti Mafra proti původnímu prohlášení kombinované ochranné známky číslo 174995 ve znění „Mladá fronta Dnes“ za neplatnou.

Chronologie sporu o ochrannou známku Mladá fronta

2005 - Mladá fronta podala žalobu, ve které poukazovala na své dříve zapsané ochranné známky a domáhala se ochrany před zásahem do práva k obchodní firmě a ochrany před nekalosoutěžním jednáním. Dále požadovala, aby justice uložila Mafře povinnost zdržet se užívání jména Mladá fronta k označení svého deníku.

2009 - Městský soud v Praze žalobu společnosti Mladá fronta zamítl.

Říjen 2009 – Nejvyšší správní soud (NSS) bez veřejného jednání zamítl kasační stížnost akciové společnosti Mladá fronta. Mladá fronta neúspěšně požadovala, aby Úřad průmyslového vlastnictví prohlásil známku za zcela neplatnou.

Prosinec 2010 – Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost akciové společnosti Mladá fronta ve sporu o platnost jedné z ochranných známek deníku Mladá fronta Dnes (MfD).

Červenec 2013 – Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost akciové společnosti Mladá fronta kvůli údajné nekalé soutěži ze strany konkurenční Mafry.

2. srpna 2013 – Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl prohlásil za neplatnou ochrannou známku Mladá fronta DNES.

5. listopadu 2013 – Vrchní soud v Praze pravomocně rozhodl, že společnost Mladá fronta je povinna se zdržet používání slovního spojení „Mladá fronta“ v názvu ekonomického deníku „Mladá fronta E15“.

-mav-