Naše zprávy jsou v zemi jediné, které vydělávají

úterý, 05. listopadu 2013, 14:41 TV Martina Vojtěchovská

Neznám lepší označení pro zprávy, než že jsou užitečné, říká šéfredaktorka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová.

Ve vedení zpravodajství a publicistiky jste už déle než čtyři roky. Které kroky za období Vašeho řízení zpravodajství považujete za zlomové?

Největší zlom nastal asi po roce mého nástupu, kdy jsme se zásadně rozhodli rozšířit zpravodajství. Přemýšleli jsme, jakým směrem se dá zpravodajství rozšířit tak, aby mělo logiku, a vymysleli jsme zpravodajskou hodinu. Zároveň jsme museli ušetřit zhruba šestinu rozpočtu, což zprvu vypadalo značně nereálně. Podařilo se nám ale jak snížit rozpočet, tak natáhnout vysílací čas zpravodajství. Do té doby jsme měli jen 25minutové zpravodajství, které tvořily hlavní zprávy, pak pětiminutový sport a počasí. Zjistili jsme, že tento typ zpravodajského celku, který je tady naprosto zažitý, není pro nás úplně výhodný a že bychom měli zkusit něco jiného.

Kde jste rozhodli v rozpočtu škrtat?

Dříve se zprávy na Primě vyráběly ekonomicky nevýhodně. Zkrátili jsme dobu střihu a výroby reportáže, zmenšili jsme počet štábů, vymysleli jsme jiný harmonogram natáčení, začali jsme jinak využívat regionální zpravodajství. To nám hodně ušetřilo. V dalším roce jsme regiony převedli pod Primu, čímž jsme znovu snížili náklady a omezili jsme odběr zbytečně nákladného agenturního zpravodajství. Dokonce jsme se na rok od jedné nebo dvou agentur odklonili. Teď agentury běžně používáme, ale máme s nimi výhodné smlouvy.

Zpravodajskou hodinu jste koncipovali jinak, zrušili jste sportovní rubriku.  Po hlavním zpravodajství přicházejí další bloky zpráv typu krimi a showbyznys. Proč jste zpravodajský blok takto sestavili?

Náklady na sportovní vysílání byly neúměrné výsledku, který přinášely ve sledovanosti. Pokud bychom chtěli násobně lepší výsledek, museli bychom zvýšit rozpočet. To ale nebylo zadání. Rozhodla jsem se proto jít jinou cestou, která byla pro mnoho lidí překvapivá – nevysílat samostatně sport, ale nabídnout krimi zprávy a VIP zprávy. Myslím, že se nám to velmi vyplatilo. Vůbec vidím cestu v hledání nového zpravodajství. Měli jsme Zprávy z vily nebo Reportéry na vaší straně, teď jsme nově vymysleli Divácké zprávy. Diváci nám díky chytrým telefonům mohou jednoduše posílat vlastní videa.

Neobáváte se, že by divácké příspěvky, které budou mít v rámci zpravodajské hodiny své místo, mohly být zinscenované nebo jinak zmanipulované a snižovaly tak vaši prestiž?

Myslím si, že zinscenovaný příspěvek jsme schopní poznat. I když by se to mohlo stát, tak to příliš nepředpokládáme, protože témata, která vybíráme, tak snadno zinscenovat nejdou. Pokud by nám ale přišlo video, kde by např. jedno etnikum utiskovalo nebo zesměšňovalo etnikum jiné, tak si samozřejmě vysílání takového příspěvku rozmyslíme. Pokud nebudeme mít ověřené informace, třeba o trestné činnosti z jiného zdroje, tak takový příspěvek vysílat nebudeme. To, že zrovna v tomto období začínáme Divácké zprávy, a ne dřív, nemá žádné jiné odůvodnění než to, že jsme potřebovali nasbírat dostatek materiálu, abychom si vytvořili databázi. Zároveň také dnes je vhodná doba díky technologickým možnostem a rozšířenosti chytrých telefonů.

Jde tedy o dlouhodobý pořad nebo je časově omezený?

Jsem přesvědčená, že Divácké zprávy by mohly být úspěšné. Budeme je mít tak dlouho, dokud budeme mít dostatek materiálu. Až s masovým rozšířením chytrých telefonů si diváci uvědomili, že video mohou natočit a poslat do televize. Divácké zprávy nemohly začínat před pěti lety a nemohly začínat možná ani před rokem. Doba musela nazrát. Lidi dnes zajímá jejich život a to, co se děje lidem kolem nich.

Odráží se to i na změně témat, která diváci preferují?

Změna je ohromná v tom, že diváky čím dál tím méně zajímá politika – samozřejmě s výjimkou například současné povolební situace – a čím dál tím víc vyhledávají spotřebitelská témata. My jsme na ochranu spotřebitele a na jistou minimalizaci politiky vsadili už před několika roky

Vysíláte tedy méně politických témat…

Zařazujeme jich na počet méně, ale domníváme se, že jsou kvalitnější.  Zamýšlíme se nad tím, co je pro diváka podstatné. Chce vidět to, co ovlivňuje jeho život. Před deseti lety vládla zpravodajství šedivá saka a mluvící hlavy, ale nikdo si nepamatoval témata, kterým se reportáže věnovaly. Zavedli jsme proto už před časem jednoduché pravidlo, kdy jsme si museli zopakovat nahlas a zpaměti, co se v reportáži odehrálo. Pokud jsme si nevzpomněli, téma zřejmě nebylo tak důležité. To nás pousnulo dopředu. Redaktoři si dnes hledají svoje témata, což je zásadní rozdíl oproti dřívějšku. Dokáží si sami najít témata, která diváky zajímají.

Přestože jste se rozhodli opustit samostatnou sportovní rubriku, neuvažujete o tom, že byste ji do vysílání zase vrátili?

Úvah je hodně. Když jsme sport zrušili, tak někde zaznělo, že Jitka Obzinová nemá ráda sport. To je nesmysl. Vysílat dnes samostatně sport je ale velmi složitá a nákladná věc. Na sportu se vydělává a je to vidět i na cenách televizních práv. Sportu se nebráním, ale sport, který chceme vysílat, si vysíláme – na Prima Cool a ve zpravodajství. Pokud jde o velký světový a domácí sport, vysíláme ho v rámci hlavní zpravodajské relace. A protože naše zpravodajství sledují hodně ženy, snažíme se sport přibližovat i přes příběhy sportovců.

Prima celkově v letošním roce ohlásila záměr zaměřit se programově na mladší divácké skupiny. Týká se to i zpravodajství?

Kvůli omlazování jsme vymysleli Odpolední zprávy. Zařadili jsme je do času, který je z pohledu programu naší konkurence vražedný. Chtěli jsme s Odpoledními zprávami do listopadu získat 20% podíl, což jsme splnili už v říjnu. Odpolední zprávy jsou výjimečné v tom, že jsou pozitivně laděné. Vysílat v hlavní relaci pozitivní zprávy úplně vždycky nejde. Můžeme je ale vysílat v Odpoledních zprávách a odkázat na to, že méně pozitivní, ale důležitá témata budou v hlavní relaci. Zprávy v tomto čase, tedy odpoledne musí být bezpečné. Předpokládáme, že se v té době u televize pohybují malé děti a lidé, kteří nechtějí vidět brutalitu života naplno. Objevují se v nich i spotřebitelská témata, která jsou důležitá, protože chceme být pro diváky užiteční. To je můj cíl: neznám lepší slovo pro zprávy, než že jsou užitečné.

Odpolední zprávy jste zaváděli v letošním roce, nabízí se tak otázka, zda nechcete v rozšiřování zpravodajství v průběhu dne pokračovat i do dalších hodin, například nočních – a to i proto, že Nova se rozhodla své noční zprávy zrušit.

Pokud budeme využívat nějaký noční prostor, tak proto, že se nám bude programově hodit. Až to bude programově přínosné, tak se nad tím zamyslíme. Naše zpravodajství úzce spolupracuje s programem. Program občas potřebuje v nějaké části dne, aby mu zpravodajství pomohlo. Zpravodajství je zásadní a nabaluje velkou diváckou obec.

Vaše zpravodajská hodina začíná pět minut před 19. hodinou. Neuvažujete o změně začátku vysílacího času večerního zpravodajství?

Startovací čas se takto vyvinul historicky a měnit ho nebudeme. Na konkurenci reagovat taky nebudeme. Nám se tento čas osvědčil.

Když v loňském roce Česká televize rozšířila vysílací čas pro Události a Nova později prodloužila stopáž Televizních novin, jak jste to vnímali?

Věděli jsme, že je to nepříjemné, ale řeknu to asi takhle: Jsme jediná celoplošná zpravodajská relace v zemi, která si na sebe vydělá. Například: Můžete začít vyrábět boty s nákladem 100 a prodávat je za za 5 korun, ale nevidím v tom žádný ekonomický cíl a výhodu. Jestliže si naše zprávy na sebe vydělají a je možné, že je tísní jiné zprávy, které si na sebe nevydělávají, tak je to jejich problém. Všechno má své zákonitosti, které se musí dodržovat. Musíme si na sebe vydělat, jsme komerční televize.

A pokud jde o obsahové vymezení, cítili jste nutnost v reakci na změny u vaší konkurence přizpůsobit jim obsah vašich zpráv?

My spíše cítíme, že se v posledních letech přizpůsobovala konkurence nám, stopáží i tématy. Přesto si myslím, že ČT musí občas sčítat dva kanály, aby mohla říci, že nás porazila. Také jsem v nadsázce přemýšlela, že bychom mohli na Coolu vysílat naše zprávy, a pak oba kanály sčítat, ale ekonomicky je to nesmyslné.

Letošní podíl hlavního kanálu Primy zůstává za loňským podílem o několik procentních bodů. Jste s aktuálním podílem zpráv spokojena?

Kdybych neměla před sebou zvýšené hranice, tak nebudu spokojená. Musím dělit pozornost mezi všechna oddělení zpravodajství a mezi publicistiku. V publicistice, kde jsme měli např. Soukromá dramata, chystáme novinky. Zatím je ale nemůžeme prozrazovat.

Pokud jde o složení Vašich moderátorských dvojic, je už takto ustálené?

Moderátorské dvojice jsme proházeli, protože jsme chtěli, aby večerní zprávy provázeli spíš zkušenější novináři. Do Odpoledních zpráv jsme zase chtěli mladší moderátory. S moderátory jsme velmi spokojeni a i divácký ohlas nás ve správnosti jejich složení utvrzuje.

Spadá pod vás i diskusní pořad Partie. Obecně se mluví o určité únavě z diskusních pořadů. Počítáte dál s pořadem Partie?

Rozhodně. Když před třemi lety začal Partii moderovat Jan Punčochář, rozhodli jsme se, že diskusi povedeme až v hyperkorektním duchu. Přísně jsme dbali na to, abychom byli neutrální, výběr hostů byl až matematicky přesný. Honza Punčochář si dával velký pozor na to, aby nikomu nestranil a aby ani mimikou a gestikulací nedával nic najevo. Divácká obec nám narůstala jen zvolna, což je možná dané i tím, že politické diskuse už dávno nesleduje převážná část národa, ale fajnšmekři. Ve třetím roce sledovanost Partie výrazně narostla. Teď už není výjimečné, když Partie získá i18% podíl. Honzův přístup je úspěch, je to příklad dlouhodobé práce, která se vyplatí. Jestli má někdo naběhnuto na to stát se v této zemi jedničkou v politických diskusích, tak je to Honza Punčochář.

Jitka Obzinová, šéfredaktorka zpravodajství FTV Prima

Začínala novinářskou kariéru v roce 1990 v Československém rozhlase,  televizní praxi má už 21 let. V České televizi na sebe upozornila jako reportérka válečného zpravodajství, moderovala relaci Události, komentáře a 21. Poté pracovala pro TV Nova jako moderátorka hlavní zpravodajské relace Televizní noviny, později moderovala politickou diskusi Sedmička. Od roku 2002 působila jako ředitelka výroby v TV JOJ na Slovensku, později se vrátila zpět do Česka na manažerské pozice v Českém rozhlase. Od roku 2009 šéfredaktorka Zpravodajství a Publicistiky FTV Prima.