SPIR zavádí internetový GRP, televizím se nezdá

čtvrtek, 14. listopadu 2013, 22:13 Internet & Mobil, TV MediaGuru

Profesní internetové sdružení SPIR definovalo jednotku GRP na internetu.

Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) vydává doporučení pro použití mediální jednotky GRP v internetovém prostředí – tzv. iGRP, které má podle SPIR nově sloužit k porovnávání výkonů v televizi a videí na internetu. SPIR doporučuje používat ukazatel iGRP jako srovnávací jednotku k vyjádření potenciální inzertní síly internetových médií.

S publikací počtu iGRP bude zároveň uváděn i reach daného média. Během následujících měsíců se měření streamovaného videa v NetMonitoru rozšíří o měření sledovanosti videoreklamy, ke kterému bude možné vztáhnout i ukazatel iGRP založený na počtu přehrání jednotlivých videoreklam.

„Internetová obdoba iGRP vychází zjednodušeně z počtu zahájených přehrání videomateriálů na online médiích. Vzhledem k odlišnosti povahy obou mediatypů není přesným ekvivalentem této jednotky v televizi, avšak vyjadřuje porovnatelnou informaci. Zatímco v televizi pořad běží v reálném čase, na internetu si jej lidé mohou pustit v libovolnou dobu,“ uvádí SPIR v představení nové jednotky. Populace, ke které se iGRP vztahuje, je stejná jako v televizním měření (D15+, D15-54).

„Mediální agentury jednotku GRP pro měření zásahu napříč mediatypy již v nějaké formě používají. Reklamní zadavatelé využívající více kanálů chtějí mít možnost porovnání efektivity reklamy v různých prostředích. Naší ambicí není zavádět na trh novou veličinu pro mediální plánování, ale sjednotit rozdílnou praxi a standardizovat jednotku, jejíž životaschopnost již potvrdil trh,“ zdůvodnila Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR.

SPIR jednotku iGRP doporučuje používat pro porovnání výkonů, nikoli pro nákup reklamního prostoru.

Nedávný klubový večer sdružení SPIR ale ukázal, že zástupcům televizních stanic se míchání jednotky GRP příliš nezamlouvá. Například Roman Mrázek, bývalý šéf výzkumu FTV Prima a stávající programový ředitel, považuje za nešťastné pojmenovávat reklamní zásah na internetu jako GRP. „Jsem pro to vytvořit nějakou standardizaci, ale ať se internetový GRP nejmenuje internetový GRP. Musí se jmenovat jinak, do nákupu by to vneslo velký zmatek,“ uvedl s tím, že klienti by neustále porovnávali GRP na TV a v onlinu, který by ale neměl stejnou hodnotu.

Proti se vyslovil i ředitel televize Óčko Štěpán Wolde. „Potřebujeme to? Je to spíš krok od standardizace,“ řekl.

GRP se používá ve výzkumu televizní sledovanosti a vyjadřuje kumulativní sledovanost v populaci, neboli součet i opakovaně zasažených lidí reklamním spotem za období trvání kampaně. Počítá se jako součet ratingů nebo průměrné procento sledovanosti vynásobené průměrným počtem kontaktů (reach x frekvence) reklamního spotu.

Doporučení SPIR - výpočet internetového GRP

-mav-