Uživatelé Facebooku čtou zprávy, i když nechtějí

středa, 13. listopadu 2013, 07:30 Internet & Mobil MediaGuru

Zájem o jiné zpravodajské kanály tím ale výrazněji neupadá, s výjimkou tištěných médií.

„Facebook je dobrý způsob, jak se o zprávách dozvědět, i když je nevyhledáváte,“ vypověděl jeden z respondentů průzkumu The Role of News on Faceebok. Takový výrok dobře dokládá údaje, podle kterých má přibližně polovina dospělých uživatelů Facebooku v USA zkušenost s přístupem ke zpravodajství právě přes tuto sociální síť.

Facebook jako platformu pro konzumaci zpravodajství favorizuje právě možnost poměrně bohaté personalizace zobrazovaného obsahu v podobě sdílení obsahu, sledování novinek z vybraných zpravodajských vzorů a doporučování stránek přátelům. Na druhou stranu jen pro menšinu uživatelů (16 %) je sledování aktuálního zpravodajství hlavním důvodem k otevření Facebooku. Vzhledem k jeho funkci sociální sítě proto nepřekvapí, že nejčastěji (68 %) jako důvod návštěvy této stránky uživatelé uvádějí touhu zjistit, co je nového u jejich přátel a rodiny.

Podobně velká skupina lidí chce především vidět nové fotky svých přátel, mezi další důvody patří zapojení se do konverzace s nimi (38 %) a sdílení svých vlastních fotek a videí (28 %). Počet uživatelů s explicitním zájmem o zpravodajství je tedy procentuálně srovnatelný s podílem lidí, kteří chodí na Facebook s cílem aktualizovat svůj status nebo hrát hry. Jeden z respondentů tedy význam zpravodajství na této síti shrnul slovy, že „zprávy na Facebooku je prostě něco, co se děje.“ Tak jako tak na ně uživatelé natrefí, aniž by je aktivně vyhledávali. Velká většina z nich, 78 %, tedy na zprávy narazí, když navštíví Facebook kvůli jiným, výše nastíněným důvodům.

Šetří čas i námahu

Jako nejdůležitější zdroj informací slouží tento web pouze zanedbatelnému procentu dotazovaných (4 %), to ale vůbec neznamená, že by byly zanedbatelné jeho možnosti jako zpravodajského kanálu. Zhruba polovina lidí, která z různých příčin aktivně nevyhledává ostatní zdroje informací (nejčastěji z nedostatku času), naopak zpravodajskou hodnotu Facebooku oceňuje. „Nebýt Facebooku, o některých událostech ve světě bych se nejspíš nikdy nedozvěděl, protože nemám čas sledovat novinky z dalších různých zdrojů,“ zní jedna z odpovědí.

Konzumace zpravodajství: uživatelé facebooku a celková populace

Zdroj: Pew Research Center, The Role of News on Facebook

Přibližně třetinu konzumentů „facebookového“ zpravodajství navíc tvoří mladí lidé (od 18 do 29 let). Není bez zajímavosti, že získávání zpráv přes sociální síť nijak výrazně nesnižuje čerpání zpráv z ostatních druhů médií. S výjimkou tiskovin, z nichž čerpá oproti americkému průměru o 6 % méně konzumentů zpravodajství na Facebooku.

V souvislosti s vlastnostmi sociální sítě a možnostem personalizace se nabízí otázka, zda její uživatelé nakonec nepreferují ty zdroje zpráv, které odpovídají jejich úhlu pohledu na svět, čísla se však výrazně neliší od vzorku dospělé americké populace preferující zpravodajství z jiných informačních kanálů; lidí s těmito nároky na zpravodajství zůstává přibližně třetina, ostatní jsou raději, když zprávy žádný postoj nevyjadřují. Kromě určitého komfortu, kdy člověk vidí zprávy z různých zdrojů na jednom místě, má ale tento komunikační kanál ještě jednu specifickou výhodu: podle jednoho z dotazovaných se na facebookové stránce místní televizní stanice dozví o mimořádných událostech ještě před tím, než se dostanou do vysílání.

-jav-