Ztráta TV reklamy se prohloubila na 2 mld. Kč

pondělí, 18. listopadu 2013, 14:34 TV MediaGuru

Pokles investic do televizní reklamy se v hrubých investicích dotkl hranice 2 mld. Kč.

Objem monitorovaných reklamních investic do nákupu reklamního prostoru v televizi dosáhl v letošním říjnu 3,190 mld. Kč, což bylo o cca 600 mil. Kč méně než v loňském říjnu (-16 %). Vyplývá to z monitoringu Admosphere. Jeden z inzertně nejsilnějších měsíců roku tak ještě prohloubil letošní ztrátu TV reklamy. Za prvních deset měsíců roku 2013 představuje snížení investic do televizní reklamy v hrubém 1,95 mld. Kč ve srovnání s prvními deseti měsíci roku 2012.

Objem monitorovaných investic do TV reklamy, Kč

Poslední letošní kvartál tak už nesmaže ztráty, které vznikly v důsledku letošní cenové politiky skupiny Nova, na kterou nepřistoupili velcí televizní klienti a mediální agentury. Mateřská CME v kvartálním hovoru pro investory po výsledcích za letošní třetí čtvrtletí konstatovala, že v posledním letošním čtvrtletí neočekává v Česku nárůst výnosů z prodeje reklamy nad úroveň loňského posledního čtvrtletí. „Jednání s inzerenty a dosavadní uzavřené kontrakty nám ukazují, že nemůžeme čekat výrazné zlepšení,“ uvedl jeden ze dvou generálních ředitelů CME Christoph Mainusch.

Významnější meziroční vylepšení výnosů z prodeje reklamy na českém trhu má podle managementu CME přijít až v roce 2014. Ani v takovém případě se ale podle odhadů vedení nedostane nad úroveň roku 2012.

Objem prodaných reklamních TRPs v letošním říjnu byl rovněž nižší než ve stejném loňském období. Ve skupině diváků starších 15 let má stále nejvyšší podíl skupina Prima (48 %), v mladší skupině 15-54 jsou podíly obou nejsilnějších skupin vyrovnanější.

Podíl na dodaných TRPs, říjen 2013, 15+/15-54

Zdroj: Admosphere

-mav-