Dvořák ruší komisi v ČT, uděluje "generální pardon"

středa, 11. prosince 2013, 13:01 TV MediaGuru

Generální ředitel ČT Petr Dvořák se rozhodl zrušit komisi pro šetření situace ve zpravodajství.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák se rozhodl zrušit komisi, která měla prošetřit situaci ve zpravodajství ČT. Komise měla původně pět členů, nakonec v ní zůstali členové tři. Dvořák měl ve středu Radě ČT přednést závěry šetření této komise. Místo toho se ale rozhodl komisi zrušit a za sporem v redakci ČT udělat „tlustou čáru“.

Dvořák ve středu Radě ČT řekl, že podle jeho názoru nedošlo ve zpravodajství ČT k porušení zákona o ČT ani k porušení etického kodexu ČT. „Ředitel zpravodajství má moji plnou důvěru,“ uvedl Dvořák směrem ke Zdeňku Šámalovi.

Generální ředitel Dvořák zároveň ale požaduje změny ve vnitřní organizaci zpravodajství, ve které by mělo dojít k oddělení editorských a redaktorských funkcí tak, aby nedocházelo ke kumulaci rozhodování. Zároveň má dojít k vyprofilování pořadů s jasnými kompetencemi moderátorských a editoriálních týmů. Vzniknout by měl také nový editoriální panel, který by rozhodoval o případných stížnostech.

Dvořák rovněž řekl, že chce za sporem udělat tlustou čáru bez toho, aniž by pro některé zaměstnance z toho plynuly pracovní následky. Dodal ale, že od této chvíle bude striktně vyžadovat dodržování  interních předpisů a jejich porušení bude trestat. Týká se to i medializace poměrů v ČT.

-mav-