Manko TV reklamy se přehouplo přes 2 miliardy

středa, 18. prosince 2013, 07:31 TV MediaGuru

Meziroční pokles byl v listopadu nižší než v říjnu, ztráta za celý letošní rok ale narůstá.

Hrubý objem monitorovaných reklamních investic za nákup televizní reklamy představoval v letošním listopadu 3,455 mld. Kč, což bylo o 360 mil. Kč méně než ve stejném loňském měsíci (-9 %). Ve srovnání s říjnem se sice ztrátu televizní reklamy podařilo snížit, když meziroční rozdíl v říjnu činil více než 600 mil. Kč.  Za jedenáct letošních měsíců je ale výsledek televizní reklamy o 2,3 mld. Kč nižší než za srovnatelné období v loňském roce (-8 %).

Vývoj hrubých investic do TV reklamy, XI/2013, I-XI/2013 (mil. Kč)

Zdroj: Admosphere

Přestože i v prosinci je možné očekávat nižší rozdíl v monitorovaných investicích než v předcházejících měsících, celková letošní bilance televizní reklamy se bude pohybovat v hrubých částkách přibližně na úrovni 2,5 miliard Kč. V čistých investicích tak český televizní trh může letos klesnout až o 1,5 mld. korun. Většina z tohoto objemu, která nebyla do reklamního prostoru investována kvůli postoji zadavatelů k cenové politice TV Nova, však z trhu zmizela úplně a nebyla přesměrována do jiných mediatypů.

-mav-