Nova ukázala nové zpravodajské studio

úterý, 18. března 2014, 12:12 TV MediaGuru

Jde o největší změnu zpravodajského studia TV Nova od roku 1994, kdy začala vysílat.

V neděli 23. března TV Nova poprvé představí divákům nové studio, grafiku, znělky a logo Televizních novin. Ve středu zpravodajského a publicistického studia je posuvný multimediální moderátorský stůl, který je možné přemístit okolo svislé osy až o 270° a změnit tak jeho polohu vůči ostatním studiovým prvkům – velké zakřivené projekční stěně a interaktivní dotykové obrazovce.

Studio má sloužit pro odvysílání ranních TN, hlavní zpravodajské relace TN, publicistických pořadů nebo pro zcela nové pořady, volební speciály atp.

Jednou z nejvýraznějších novinek nového studia je čelní strana multimediálního moderátorského stolu, kde je projekční pole umožňující zobrazit název komentované reportáže nebo související vizuál.  Má to být přehlednější pro diváky a podtrhovat hlavní obsah sdělované zprávy.

Design Televizních novin prochází kompletní proměnou. Poprvé za svou existenci mají Televizní noviny vlastní logo, které je založené na písmenech „TN“. Logo uvozuje každou relaci a je výchozím grafickým prvkem všech televizních novin TV Nova.

-mav-