Uhde pozici neobhájí, stávající radní ČT neprošli

středa, 05. března 2014, 13:09 Rádio, TV MediaGuru

Poslanci chtějí nová jména v Radě ČT: pro volbu sněmovnou nedoporučí stávající radní.

Stávající radní ČT, včetně předsedy Rady ČT Milana Uhdeho, své pozice v radě neobhájí. Rozhodli o tom poslanci volebního výboru, kteří zúžili počet kandidátů na uvolněná místa v Radě ČT a v Radě ČRo. Na seznam se nakonec nedostal ani kritik generálního ředitele ČT Petra Dvořáka Radek Mezulánik, který měl šance ve třetím kole volby.

Poslanci volebního výboru ve středu v tajné volbě vybírali 18 kandidátů do Rady ČT a devět kandidátů do Rady Českého rozhlasu (ČRo), které doporučí Poslanecké sněmovně. Z doporučených kandidátů sněmovna zvolí šest nových členů Rady ČT a tři nové členy Rady ČRo. Volba nových členů rady by se mohla uskutečnit na březnové schůzi Poslanecké sněmovny.

Volební výbor se ale rozhodl nedoporučit stávající radní ČT včetně předsedy Milana Uhdeho. Sítem neprošli ani Antonín Bajaja, Dana Eklová a ani už zmiňovaný Radek Mezulánik.

V nominovaných jsou kandidáti, kteří mají zkušenosti z médií: např. reportérka LN Petra Procházková, bývalý šéf vydavatelství Readers Digest Luboš Beniak nebo dramatik Petr Oslzlý. Prošla také Zdena Hůlová, která v mediálních radách už několikrát zasedala.

Pozici předsedy Rady Českého rozhlasu neobhájí stávající předseda Tomáš Ratiborský. Ani on se nevešel na zúžený seznam po volbu do Rady ČRo.

„Veřejnost od nás očekává, že navrhneme kandidáty, kteří jsou morálně čistí a kteří budou hájit zájmy koncesionářů, a ne nás politiků. Už jsme to slíbili několikrát, pevně doufám, že budeme hlasovat podle nejlepšího svědomí a vědomí,“ uvedl před tajnou volbou v rozpravě předseda výboru Martin Komárek (ANO).

„Hleďme na kvalitu kandidátů, nehleďme na zájmy vlastní,“ dodal Komárek. Vítězslav Jandák (ČSSD) v reakci na email, který poslanci obdrželi od profesního sdružení FITES, zmínil, že by poslanci neměli podléhat nátlaku různých zájmových skupin.

Kandidáti do Rady ČT, doporučení pro Poslaneckou sněmovnu (modře označená jména postupují)

Jméno kandidáta Navrhující organizace
MgA. Kateřina Fričová Český výbor pro UNICEF
PhDr. ThDr. Mgr. Eugen Sigismund Freimann, Ph.D., M.A. Asociace pravoslavných křesťanů v České republice
Ivana Levá Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
PhDr. Ivan Douda Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
JUDr. Milena Macková 1.    NADACE pozemního vojska AČR
2.    Občanské sdružení Křejpského - Lečkova
Mgr. Eva Jurinová Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
Jan Bednář Rada pro mezinárodní vztahy
Ing. Jaromír Talíř Jihočeská společnost přátel hudby o.p.s.
Ing. Karel Zýka Folklorní sdružení České republiky
doc. PhDr. Milan Uhde Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
Jaroslav Veis Občanské sdružení SANANIM
Ing. Bc. Dana Eklová Technická univerzita v Liberci
Petr Jahn LUČNÍ KVĚTY/YAMABUSHI SOIN federace tradičních umění a duchovních cest
Mgr. Michael Hauser, PhD. Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Mgr. Svatopluk Jedlička Asociace finanční a občanské gramotnosti, o.s.
ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D. 1.      Logosféra, spolek pro kultivaci sociálního, kulturního a mediálního prostředí
2.      Asociace posluchačů a diváků veřejnoprávního vysílání, o.s.
JUDr. Zdeňka Hůlová Národní knihovna České republiky
PhDr. Jana Horváthová Rektor Masarykovy univerzity
Daniel Váňa JEDEN SVĚT, obecně prospěšná společnost
Ing. Radek Žádník Občanské sdružení TENIS CENTRUM Dobříš
Mgr. Dušan Kukal KINOS Mezinárodní odborový svaz pracovníků v kinematografii
Mgr. Roman Prorok 1.      Středočeská asociace manažerek a podnikatelek STAMP
2.      Nadace Karla Pavlíka/Česká transplantační nadace
Luboš Beniak Nadace Charty 77
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. Akademie věd ČR
Ing. Hana Moučková Český olympijský výbor
Mgr. Richard Medek Unie armádních sportovních klubů ČR Praha 6
Prof. Ph.Dr. Jan Jirák, Ph.D. Sdružení SPES
Ing. Stanislav Blaha Občanské sdružení Umlaufoviny
Lucie Wittlichová Dny české státnosti o.p.s.
Antonín Bajaja Univerzita Palackého v Olomouci
Jana Šmídová Odborový svaz MÉDIA
Petra Procházková - Paikarová Odborový svaz MÉDIA
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze
Prof. Mgr. Petr Oslzlý Českomoravská konfederace odborových svazů
Václav Dvořák Iniciativa Ne základnám ČR, o.s.
Eva Novotná Iniciativa Ne základnám ČR, o.s.
PhDr. Jan Svačina Český filmový a televizní svaz FITES
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. Český filmový a televizní svaz FITES
Marek Hovorka Filmová a televizní fakulta AMU
MgA. Alena Kupčíková Ph.D. Umění a věda na podporu dyslektickým dětem
Ing. Vladimír Kuba Rybářské sdružení České republiky
Vratislav Dostál Centrum pro média a demokracii, o.s.
Mgr. Zuzana Dražilová Občanské sdružení Dcery 50. let
Helena Třeštíková Asociace producentů v audiovizi z.s.
Jaromír Kallista Asociace producentů v audiovizi z.s.
PaedDr. Marie Kindermannová Hnutí Nespokojení občané
Mgr. Ing. Oldřich Kužílek Otevřená společnost, o.p.s.
prof. Mgr. Martin Putna, Dr. Občanský monitoring RING

Kandidáti do Rady ČRo, doporučení pro Poslaneckou sněmovnu

Jméno kandidáta Navrhující organizace
1. Ing. Marek Šváb 1.             Občanské sdružení Asperula
2.             Menora o.s.
2. Ivan Vodochodský Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
3. Ing. Jiří Florian Občanské sdružení PAMĚŤ
4. Mikoláš Chadima Jazzová sekce – ARTFORUM
5. Antonín Zelenka ŠALAMOUN Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
6. Jan Krůta Akademie literatury české, o. s.
7. Mgr. Miloš Rejchrt 1.        Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
2.        Českomoravská konfederace odborových svazů
8. Ing. Karel Michal Masarykovo demokratické hnutí
9. PhDr. Oldřich Šesták 1.        Nadační fond pro podporu robotické a miniinvazivní urologie
2.        Občanské sdružení Mahler 2000
3.        Slovensko – český KLUB
4.        Ústřední automotoklub ČR Praha 4
5.        Unie vydavatelů o.s. Praha 8
6.        KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.
10. Mgr. Hana Dohnálková Základní umělecká škola Dobřichovice
11. Mgr. Pavel Hekela 1.        Asociace profesionálních divadel České republiky
2.        Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
3.        Arcibiskupství Olomoucké
12. Mgr. Jaroslav Růžička Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
16. Tomáš Ratiborský Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
19. PhDr. Jiří Vejvoda Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
25. Mgr. Martin Engel Československý ústav zahraniční Praha 1
27. JUDr. Ivan Chocholouš 1.        Juniorský maratonský klub o.s.
2.        Parkinson – Help o.s. Praha 10
3.        STAMP - středočeská asociace manažerek a podnikatelek o.s.
28. PhDr. Petr Schönfeld MEDIA FORUM, o.s.
29. Lenka Procházková Iniciativa Ne základnám ČR, o.s.

-mav-