Videoreklamu využívá v Česku 15 % kampaní

pondělí, 10. března 2014, 14:26 Internet & Mobil, Reklama MediaGuru

Z pohledu využívání videoreklamy se Česká republika řadí na třetí místo ve střední a východní Evropě.

Videoreklama je součástí 15 % reklamních kampaní v České republice, která se tak řadí na třetí místo mezi zkoumanými státy střední a východní Evropy. Nejvyšší podíl video formátů byl zaznamenán v Polsku (téměř čtvrtina kampaní) a na Slovensku (18 % kampaní). Vyplývá to z cyklické studie gemiusAdMonitor společnosti Gemius.

Videoreklama dosahuje v Česku poměrně vysoké průměrné míry prokliku: u bannerů pre-roll, mid-roll a post-roll, které se uživatelům zobrazí před, během nebo po videu, činí zhruba 1,25 %, u formátu video dokonce 2 %. Je tak vyšší než CTR klasických bannerů, které dosahuje 0,25 %. Na českém trhu je tedy video formátem s druhou nejvyšší průměrnou mírou prokliku; o něco vyšší CTR má pouze banner interstitial (2,25 %).

Reklamní formáty v ČR: podíl v kampaních, podíl impresí a průměrné CTR


Zdroj: gemiusAdMonitor, duben – září 2013. Data zahrnují kampaně měřené nástrojem gemiusDirectEffect a AdOcean.


Video reklamní formáty generují na českém trhu necelá 4 % impresí, a ČR se tak řadí na třetí místo mezi zkoumanými státy. Více impresí generují video reklamy pouze na Slovensku (7,5 %) a v Polsku (7%). „Před několika lety jsme sledovali velkou popularitu video bannerů umístěných na webových stránkách, na nichž se uživatelům promítl krátký video spot. V poslední době lze ovšem v používání video bannerů vysledovat zajímavé změny. Velké zpravodajské servery používají stále častěji reklamní video spoty, které se spustí před, během nebo po daném multimediálním obsahu. Některé z nich může uživatel po zhlédnutí několika vteřin vypnout, jiné se musí promítnout celé. Webové portály chtějí využitím video formátů se přiblížit televizní reklamě; lze se domnívat, že význam a podíl těchto formátů v reklamních kampaních bude i nadále růst,“ říká Radoslav Kapraň, odborník společnosti Gemius v oblasti online reklamy.

Studie gemiusAdMonitor analyzuje 11 trhů střední a východní Evropy: Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Litvu a Lotyšsko. Zaměřuje se především na žebříčky nejpoužívanějších online reklamních formátů v jednotlivých státech, jejich CTR či seznam odvětví, která zadávají nejvíce reklamních kampaní.

-kch-