Zásadní konsolidaci v outdooru teď nečekám

úterý, 25. března 2014, 07:13 Outdoor Martina Vojtěchovská

Nemáme potřebu rozšiřovat naše sítě plošně, říká ředitel outdoorové firmy BigMedia Tomáš Polišenský.

BigMedia, prodávající plochy firmy BigBoard Praha, se od začátku roku 2014 stala výhradním prodejcem reklamních ploch společnosti Czech Outdoor. Zároveň exkluzivně prodává velké formáty (bigboard a backlight) společnosti outdoor akzent. Bylo náročné sjednotit obchodní politiku BigMedie s politikou Czech Outdoor?

Všechny tyto kroky vidíme jako logické vyústění začlenění obchodních aktivit akvírovaných společností do BigMedie, která na outdoorovém trhu vystupuje jako silný hráč už od roku 2001. Sjednocení obchodní politiky BigMedia a Czech Outdoor nebylo nikterak složité, obě společnosti historicky obchodovaly podobné produkty za podobné ceny, oslovovaly stejné klienty. Proto si myslíme, že sjednocení obchodních politik obou společností přinese ve svém důsledku klientům zvýšení komfortu obchodování. Pro naplánování efektivního řešení reklamní kampaně už nebude muset klient oslovovat několik různých firem a „skládat“ kampaň z několika zdrojů, naši obchodníci jsou schopni nabídnout nejvhodnější plochy od všech společností ve skupině.

Vyžádala si změna zásadní úpravy ceníků od roku 2014?

Cenové politiky se centralizace obchodování do BigMedie vůbec nedotkla. Už v loňském roce byl prodej velkých formátů v oblasti cen sladěný a plně koordinovaný. Co se týče cen pro rok 2014, došlo pouze ke kosmetickým úpravám ceníkových cen jednotlivých ploch, které především reflektují jejich umístění, kvalitu a poptávku po nich.

Jakým způsobem teď pracují obchodní týmy společností, které pod BigBoard patří? O kolik lidí jde a jak jsou řízené?

V současné chvíli máme ve skupině dva obchodní týmy – BigMedia a outdoor akzent. Celkem se jedná o cca 30 obchodníků, které zastřešuji. Nicméně nejedná se o žádné one man show, mám k dispozici silný management ve složení Dana Svobodová, Regina Sehnalová a Luboš Cholt.

Nesmíme také zapomínat na Railreklam, kde držíme minoritní podíl ve výši 49 % a který má svůj vlastní obchodní tým, což je dáno jednak minoritním podílem a jednak odlišnou strukturou reklamních nosičů v nabídce Railreklamu.

Plánujete nějaké změny ve struktuře nosičů ve vašem portfoliu např. tak, že byste některé formáty nebo lokality preferovali na úkor jiných? Jak to bude s prodejem světelných ploch?

Na kvalitě naší sítě reklamních nosičů kontinuálně pracujeme. V současné době BigMedia spolu s outdoor akzent a Railreklamem disponuje nejširším portfoliem reklamních nosičů nejen počtem (cca 17 tisíc reklamních ploch po celé republice), ale také šíří nabídky jednotlivých reklamních formátů. O snížení počtu nabízených reklamních formátů neuvažujeme, různé formáty jsou atraktivní pro různé klienty. Zároveň pracujeme na optimalizaci množství reklamních ploch každého formátu. Momentálně provozuje BigMedia šest LED obrazovek bigboardového formátu, které jsou exkluzivně pronajaty jednomu klientovi. Tyto plochy hodláme provozovat i nadále.

Stále trvá váš zájem o získání zbývajícího 51% podílu v RailReklam?

Ano, máme zájem tento podíl navýšit a se střídavými úspěchy o tom jednáme. Jednání zatím nevedla ke zdárnému konci, z části také kvůli častým změnám ve vedení státních institucí, které o prodeji podílu rozhodují.

V loňském roce jste získali také menšího prodejce – společnost DKNV Media. I tato firma byla začleněna do vašich struktur?

Všech více než 30 reklamních ploch společnosti Bilbocity (původně DKNV Media) bylo plně začleněno do prodejní sítě BigMedia a ihned po akvizici se staly vhodným doplňkem a rozšířením naší stávající sítě velkého formátu.

Předpokládáte, že byste v letošním roce mohli získat některé další menší firmy, jsou-li takové k mání?

Jednáním o rozšíření naší stávající sítě formou akvizic dalších hráčů na trhu venkovní reklamy se nebráníme. Tyto akvizice aktivně nevyhledáváme, ale v současné době jsme zaznamenali několik nabídek na převzetí našich stávajících konkurentů.

Je tedy reálné, že byste další akvizici uzavřeli?

Pokud budou nabízené reklamní sítě vhodně doplňovat naše portfolio ve smyslu pokrytí klienty nejvíce poptávaných lokalit, ve kterých naše stávající sítě kapacitně nestačí tuto poptávku uspokojit, tak se samozřejmě při správné ceně dalším akvizicím nebráníme. Nemáme potřebu rozšiřovat naše sítě plošně, ta doba je již pryč.

Očekáváte, že koncentrace na trhu bude dále pokračovat?

Žádnou další zásadní konsolidaci na trhu v dohledné době neočekávám.

Jak prozatím hodnotíte první tři měsíce vývoje v outdooru? Pokračuje trh stále ve stagnaci nebo spíš poklesu?

Vývoj reklamních investic do outdooru mohu hodnotit pouze za naší skupinu, nemáme dostupné relevantní informace od našich konkurentů. Za nás mohu říci, že první čtvrtletí zakončíme s podobným revenue jako v roce minulém, což považujeme za současné situace na reklamním trhu za úspěch.

Pozorujete přesuny zadavatelů, kteří využívají outdorovou reklamu?

Od roku 2009, tedy od začátku tzv. finanční či hospodářské krize sledujeme různé změny ve struktuře segmentů zadavatelů. Do roku 2008 byli naším největším segmentem mobilní operátoři, následováni developery. Situace se vyvíjí každý rok, v posledních letech jsou naším největším segmentem zadavatelů automobilky, následováni finančními službami a obchodními centry.