Akcionáři CME dali zelenou k novému financování

úterý, 15. dubna 2014, 07:15 TV MediaGuru

Mimořádná valná hromada CME schválila kroky vedoucí k novému financování firmy.

Mimořádná valná hromada společnosti CME, majitele TV Nova, schválila podle očekávání kroky vedoucí k zajištění nového financování firmy.

Valná hromada v pondělí schválila zvýšení základního jmění CME z 25,6 mil. USD na 36,8 mil. USD, a to zvýšením počtu akcií třídy A z 300 milionů na 440 milionů.

Valná hromada souhlasila také s vydáním warrantů, a to hlavnímu akcionáři Time Warner, které mohou být později převoditelné za 30 mil. akcií třídy A, a dále s vydáním warrantů převoditelných až za 84 mil. akcií třídy A.

CME už na konci letošního února varovala, že peněžní toky z její provozní činnosti nepokryjí provozní výdaje a úrokové platby. Proto potřebuje v letošním roce další kapitálové zdroje, aby mohla svoji činnost financovat. Vedle úpisu warrantů by měla CME také získat další dva úvěry od Time Warneru.

Celkově může CME z dluhopisů získat 397 mil. USD a z dvou úvěrů od Time Warner dalších 145 mil. USD, celkem tedy 542 mil. USD.

-mav-