Média veřejné služby musí proniknout do digitálu

středa, 09. dubna 2014, 15:06 Rádio, TV MediaGuru

Budoucnost veřejnoprávních médií leží v hybridním vysílání, zaznělo v Poslanecké sněmovně.

Veřejnoprávní média mají jít cestou postupné digitalizace a multimedializace, shodli se na semináři Přítomnost a budoucnost médií veřejné služby zástupci veřejnoprávních médií. Mezi nimi i generální ředitel České televize Petr Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan, vedoucí komunikace BBC News James Hardy, vedoucí editor oddělení strategie Evropské vysílací unie (EBU) Mike Mullane či Roberto Sárez Candel, jenž v EBU vede výzkum. Seminář se uskutečnil ve středu v Poslanecké sněmovně.

Budoucnost v digitálním hybridu

„Věříme, že budoucnost médií veřejné služby je v digitálním hybridu,“ řekl ve své prezentaci Mike MullaneEBU a dodal, že jediná možná cesta spočívá v kombinaci vysílání a onlinu. Kromě nabízeného obsahu ve vysílání by měli mít podle něj uživatelé médií levný přístup k různorodým datům na internetu. Stejný názor vyjádřil také Roberto Sárez Candel, podle kterého by měla veřejnoprávní média zajišťovat kromě rozhlasu a televize také média digitální a posouvat jejich vývoj dopředu.

Nutnost přítomnosti veřejnoprávních médií v digitálním prostředí zmínil také James Hardy BBC News. S ohledem na současný rozvoj nových médií BBC například streamuje zpravodajství na svých webových stránkách, které lze sledovat nejen na počítači, ale i na mobilních zařízeních.

Multimedialitu jako princip chce prosazovat v Českém rozhlase jeho generální ředitel Peter Duhan, zároveň však upozornil, že inovace v digitálním prostředí jsou nezbytně podmíněny otázkou financování. „Zde se musíme ptát, zda způsob financování Českého rozhlasu odpovídá požadavkům na jeho fungování v 21. století,“ dodal Peter Duhan. Česká televize je podle Petra Dvořáka v současné době schopna finančně pokrýt jak své vysílání, tak digitální aktivity.

Nutnost budování důvěryhodnosti

Jak uvedl Roberto Sárez Candel, veřejnoprávní média musí čelit také novým rysům současné společnosti, která se vyznačuje výraznou fragmentarizací a diverzifikací. Různorodost společnosti se projevuje i v konzumaci médií. Média se čím dál více sledují nelineárně – podle odhadu EBU by mělo být nelineární spotřebě médií průměrně věnováno 48 minut denně.

V tomto ohledu je pro veřejnoprávní média jejich důvěryhodnost a také kvalita poskytovaného obsahu. „Důvěra je pro veřejnoprávní vysílání nepostradatelná. Pokud tuto důvěru oslabíme, zničíme si reputaci a ztížíme tím možnost, jak si udržet veřejnou podporu,“ zdůraznil James Hard z BBC News Group.

Podle Petra Dvořáka by měla důvěryhodnost ČT nově posílit tzv. editoriální panel, jehož finální verzi bude 1. května prezentovat Radě ČT, poté bude dostupný veřejnosti. V Českém rozhlase bylo za tímto účelem ustanoveno rešeršní a analytické oddělení, které slouží jako nástroj managementu pro kontrolu průběhu vysílání zpravodajských a publicistických pořadů.

-kch-