Televizní reklama ve čtvrtletí o miliardu silnější než loni

čtvrtek, 17. dubna 2014, 09:09 TV MediaGuru

První tři měsíce letošního roku uzavřela TV reklama s téměř 20% meziročním zvýšením.

Objem investic směřovaných do televizní reklamyprvním letošním čtvrtletí byl podle monitorovaných výdajů o 20 % vyšší než ve stejném loňském období. Podle monitoringu Admospehre se celkový objem hrubých investic v prvním čtvrtletí dostal na výši 6,3 mld. Kč, což bylo přibližně o 1 miliardu více než ve stejném loňském období.

Celkově si mediální investice v prvním kvartále letošního roku v hrubém vyjádření udržují vyšší objem (12,4 mld. Kč) než loni právě především díky televizní reklamě. Meziroční růst v prvním kvartále je na úrovni 8 %. Jak už jsme informovali, situace na televizním trhu se tak postupně vrací do normálu, kdy se inzerenti začali vracet na obrazovky televizní skupiny Nova.

Objem monitorovaných investic (tis. Kč), IQ/2014 vs. 1Q/2013

Zdroj: Admosphere, internet postihuje jen display reklamu

Na druhou stranu ale dvouciferný meziroční růst televizní reklamy z prvních dvou měsíců letošního roku v březnu výrazně zpomalil. Oproti stejnému měsíci loňského roku je vyšší už jen o 5 % v hrubém vyjádření, což naznačuje stagnaci televizních výdajů v měsíci, který se řadí do období hlavní inzertní sezóny.

Vývoj hrubých mediálních investic (Kč), III/2014 vs. III/2013

Zdroj: Admosphere, internet zahrnuje display reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring, bez vlastní inzerce

-mav-