Christoph Mainusch: Nova se letos vrátí do zisku

pondělí, 02. června 2014, 10:59 TV Martina Vojtěchovská

Reklama z ČT by měla zcela zmizet, myslí si generální ředitel Novy Christoph Mainusch.

Skupinu Nova řídíte už zhruba půl roku. Které nejdůležitější kroky jste za tu dobu uskutečnil?

Měli jsme tři hlavní cíle: zaprvé napravit vztahy s mediálními agenturami a klienty tím, že zavedeme nové, rozumnější obchodní podmínky. Zadruhé zlepšit kvalitu a objem našich lokálních produkcí, a to z hlediska seriálů i zábavní produkce, abychom si udrželi vedoucí pozici ve sledovanosti. A zatřetí zlepšit nákladovou disciplínu a efektivitu provozu. S dosavadními výsledky jsme spokojeni: náš podíl reklamy se v prvním čtvrtletí zvýšil oproti stejnému období v roce 2013 o 10 procentních bodů na 57 %, naše celodenní sledovanost se zvýšila od začátku roku v cílové skupině 15-54 na celkových 36 %, odstup od našeho nejbližšího komerčního konkurenta se zvýšil o 3,5 procentního bodu na 16 procentních bodů a v neposlední řadě se nám podařilo podle plánu snížit náklady. Považuji to za solidní základ odpovídající naší celkové výkonnosti v roce 2014, kdy se Nova opět vrátí do zisku. Takového obratu lze dosáhnout jen tehdy, když máte silný tým, který si stojí za realizovanými kroky. Na tým Novy jsem hrdý.

Změny, které byly zavedeny v organizační struktuře CME, se dotkly i TV Nova. Někteří významní zaměstnanci z Novy odcházejí. Není to pro budoucnost Novy příliš riskantní?

Cílem CME je dostat společnost do té nejlepší možné kondice pro budoucí růst. To vyvolalo nutnost změn v naší organizační struktuře. Jako jednu z prvních věcí jsme decentralizovali provoz, což znamená, že naši generální ředitelé v každé zemi rozhodují o všem ve svých společnostech. Televize je lokální byznys a její každodenní provoz by neměla řídit centrála. Nový přístup vyvolal organizační změny jak v centrále, tak i na jednotlivých trzích. Nešlo jen o úspory nákladů. Museli jsme změnit způsob našeho fungování a zefektivnit práci. Jsem si vědom, že pro ty, kterých se osobně dotkla naše restrukturalizační opatření, to muselo být těžké. Ale ta změna byla nutná, abychom společnost vrátili na správnou cestu.

Už dříve jste řekli, že brzy oznámíte nového ředitele oddělení komunikace. Můžete k tomu sdělit víc podrobností?

Zvažujeme interní i externí možnosti a jméno včas oznámíme. Po zavedení změn v pracovních tocích už teď marketing, kreativní oddělení a PR fungují mnohem lépe.

Chystají se nějaké další personální změny?

Ve velké organizaci, jako je ta naše, je normální, že neustále někdo přichází a odchází. Nejdůležitější část procesu restrukturalizace je však už dokončena.

Jaká je výše ročních úspor skupiny Nova dosažených díky organizačním a personálním změnám?

Konkrétní údaje za jednotlivé země neposkytujeme. Na úrovni CME očekáváme, že plán restrukturalizace dokončený během roku 2013 bude v úsporách nákladů představovat za rok 2014 zhruba 30 mil. dolarů oproti roku 2012.

Skupina Nova bývala nejvýnosnější částí skupiny CME. Kdy se jí znovu stane?

Příjmy skupiny Nova z televizní reklamy v prvním čtvrtletí se zvýšily o 31 % oproti stejnému období loňského roku. Za rok 2014 v České republice stále očekáváme výrazné zlepšení čistého zisku oproti roku 2013, nečekáme však, že hodnot roku 2012 dosáhneme již letos, protože získat zpět loni ztracený podíl nám potrvá déle než jeden rok.

Připravuje se nová Kriminálka Anděl, Policie Modrava i Expozitura

Sledovanost skupiny Nova se v průběhu letošního roku drží nad loňskými výsledky. Jaké hodnoty sledovanosti musíte dosahovat, abyste splnili závazky vůči zadavatelům reklamy?

Konkrétní číslo vám neřeknu, ale důležité je, že naše skupina zůstává jednoznačným lídrem trhu. V hlavním vysílacím čase jsme s podílem sledovanosti 41 % v 15-54 více než dvakrát lepší než náš nejbližší komerční konkurent. Tento výsledek předčil náš cíl a získali jsme tak dobrý základ pro další růst tržeb. Kromě čísel bylo také důležité ukázat trhu, že nová strategie funguje. Kolikrát jsme

se v novinách dočetli, že Nova bude snižovat náklady omezováním produkce, což povede k horším výsledkům? Dokázali jsme, že to není pravda.

Program Novy staví především na seriálu Ulice, zpravodajských Televizních novinách a seriálech Ordinace v růžové zahradě a Doktoři z Počátků. Budou hlavními taháky i v příštích letech?

To jsou naše nejlepší programové značky a naši diváci jsou k nim velmi loajální. Ordinace a Ulice vstupují do své desáté série a dnes jsou nejsledovanějšími českými seriály. Na mediálním trhu jsou skutečnými fenomény. Od letošního podzimu budeme ještě dále zvyšovat počet hodin našich lokálních seriálů. Nyní se připravují nové řady seriálů Kriminálka Anděl, Policie Modrava a Expozitura.

Víte už, jestli bude Nova vysílat nějaký pořad typu reality show – Hlas, Superstar, Česko Slovensko má talent atd.? Jste spokojeni s letošními výsledky Hlasu?

S výsledky, kterých jsme dosáhli s pořadem Hlas Česko Slovenska, jsme mimořádně spokojeni. O dalších sériích velkých zábavních show jsme ještě nerozhodli.

Budete nějak měnit strukturu ostatních programů skupiny Nova? Mluví se zejména o možné změně mezi menšími stanicemi – Fanda, Smíchov, nebo Telka.

Portfolio našich programů neustále posuzujeme. Se stávajícím portfoliem kanálů jsme spokojeni a momentálně v něm žádné změny neplánujeme.

Česká televize by neměla mít žádnou reklamu

Je podle Vás pro skupinu Nova v souboji o diváka větším konkurentem soukromá televizní skupina Prima, nebo veřejnoprávní Česká televize?

Těžko říct. Za normálních okolností bych řekl Prima, která má jako komerční stanice podobný přístup k programu a je naším přímým konkurentem. Česká televize ale svůj program neustále komercializuje. Nemyslíme si, že to je zdravý vývoj, protože veřejnoprávní televize by se měla soustředit výhradně na veřejnoprávní službu. Jinak bude velmi složité obhájit veřejné financování ČT podle pravidel Evropské unie.Stačí jeden příklad: největší komerční sportovní akce pro volně šířené televize většinou nakupuje veřejnoprávní televize. My nemůžeme o tyto pořady poctivě soutěžit, protože veřejnoprávní stanice má v podstatě neomezené finanční zdroje. Věříme, že veřejnost by neměla být nucena platit za přenosy takových akcí prostřednictvím koncesionářských poplatků, tyto akce by měly zůstat pro komerční televizní stanice.

Český televizní trh je specifický právě vysokou sledovaností veřejnoprávní ČT. Případné znovuzavedení reklamy na ČT by mohlo zásadně ovlivnit tržní podíly Novy a Primy. Jak byste reagovali,  pokud by se k takovému kroku schylovalo?

Koncesionářské poplatky a další příjmy České televize převyšují celkovou částku vydávanou na televizní reklamu v České republice, o kterou se dělí všechny komerční televize. Proto pečlivě sledujeme diskuze o případném navýšení prostředků pro ČT prostřednictvím zvýšení reklamního času nebo vyššího koncesionářského poplatku. ČT by měla samozřejmě vysílat i programy pro širší publikum, ale měla by se soustředit především na zpravodajské, informační a vzdělávací pořady. Za to si veřejnost platí. Takový přístup by výrazně omezil náklady. Nákladová disciplína by měla platit i pro veřejnoprávní službu, a to obzvláště v situaci, kdy za tuto službu platí veřejnost. Spíše než uvažovat o zvýšení reklamy, by dávalo větší smysl, kdyby televizní reklama úplně zmizela z vysílání veřejnoprávní televize. Pevně věřím v soužití veřejnoprávní a komerční televize: je atraktivní, životaschopné a úspěšné v zemích, kde se veřejnoprávní a komerční televize navzájem nepřetahují o reklamní koláč a kde financování obou systémů funguje zcela odděleně.

Jak už jsem řekl, kdyby se to stalo, kvalita programů obou systémů by poklesla, veřejnoprávní programy by vystřídaly jiné, které mohou soutěžit na reklamním trhu, a komerční sektor by musel upustit od programových investic do vysoce kvalitních lokálních produkcí. Pevně věřím, že to regulátor nedopustí.

Co si myslíte o plánech na novou televizi, o které informoval týdeník Euro. Myslíte si, že by taková televize mířila proti Nově a že by mohla ohrozit její tržní pozici?  

Český televizní trh je saturován. Každý nový hráč je pro ty, kteří jsou na něm už přítomni, potenciálním rizikem. To riziko je však vyšší pro nově příchozí. Budování nové televizní stanice je dlouhodobé, velmi nákladné a riskantní rozhodnutí.

Reklamních tržeb z roku 2012 dosáhne Nova až příští rok

Podíl skupiny Nova na reklamním trhu za 1. čtvrtletí roku 2014 vzrostl o 10 procentních bodů na 57 %. Nova svůj podíl na reklamním trhu zvyšuje, ale není ten růst pomalejší, než jste očekávali?

Vždy nám bylo jasné, že se ten přechod za jediný rok nepodaří. Dokázali jsme již hodně a věříme, že růst skupiny Nova bude pokračovat i v roce 2015.

Neovlivnila výsledky skupiny Nova za první čtvrtletí zčásti i cenová politika skupiny Prima?

K obchodním podmínkám našeho konkurenta se nebudu vyjadřovat. Jsem rád, že trh náš letošní přístup přijal.

Co podle vás nejvíce brání dosažení úrovně podílu reklamy z roku 2012 dříve než v roce 2015?

Dřív než v roce 2015 je to nedosažitelné. Na vývoj trhu v roce 2015 se ale dívám optimisticky. Makroekonomické ukazatele jsou příznivé a spotřeba pomalu stoupá.

Reakce inzerentů a mediálních agentur na loňskou cenovou politiku skupiny Nova byla nepříznivá. Zlepšuje se to a vrací se k Nově většina televizních klientů?

Ano, je to tak.

Zvažujete zavedení nějakých nových nástrojů v obchodních podmínkách?

Obchodní podmínky pro rok 2014 jsou dané a zavedené a zůstanou v platnosti do konce letošního roku. Zaprvé je trh velmi dobře přijal, a zadruhé držíme slovo, které jsme dali začátkem roku.

Vstoupí Nova v dohledné době do ATO?

Spolupracujeme s ATO, odebíráme od ní data a ano, myslím, že brzy se znovu staneme řádným členem ATO. V prvním týdnu, kdy jsem se ujal řízení Novy, jsme zastavili zavádění druhého systému měření sledovanosti. Nehledě na to, jak silní jako lídr jsme, je existence dvou „měn“ na trhu prostě nesmysl.

CME prodá v Česku jen Bontonfilm

CME několikrát prohlásila, že odprodá aktivity mimo hlavní obor své činnosti, v Česku například Bontonfilm. Kdo bude novým vlastníkem této společnosti? Zvažovali byste prodej některých dalších aktivit na českém trhu? 

Ano, to je pravda, připravujeme prodej Bontonfilmu a oznámit bychom jej měli už brzy. Jelikož naší hlavní činností je právě vysílání včetně našich digitálních platforem a produkce programů, žádný další prodej v České republice nezvažujeme.

V rozhovoru pro Hospodářské noviny jste s Michaelem Del Ninem, druhým ředitelem CME, odmítli prodej Novy a uvedli, že Nova je srdcem CME a že tu chce působit dlouhodobě. Co přesně myslíte tím „dlouhodobě“? 

Myslím, že nás oba přežije.

V důsledku jistých finančních operací se majoritním vlastníkem CME stala společnost Time Warner. Je pravděpodobné, že by obchodní podíl Time Warner v CME mohl překročit 75 % a že by skupina TW mohla nad společností získat 100% kontrolu?

V rámci transakce, kterou jsme před časem oznámili, skupina Time Warner navýšila svůj obchodní podíl na 75 %, přičemž podíl na hlasovacích právech zůstal ve výši 49,6 %. K záměrům skupiny Time Warner se ovšem nemohu vyjadřovat.

Pracoval jste pro televizní stanice v různých východoevropských zemích. Vnímáte nějaké rozdíly v porovnání s českým televizním trhem?

Diváci v České republice jsou mimořádně loajální k hlavním programovým značkám. Myslím si, že některé pořady tu mají delší životnost, než by měly v jiných zemích.

Christoph Mainusch, generální ředitel Nova Group

Christoph Mainusch má šestnáctileté zkušenosti s řízením mediálních firem. Pracoval např. pro společnosti Alpha Media Group v Řecku, skupinu RTL v Chorvatsku či pro společnost ACS Media. Naposledy pracoval jako konzultant pro Turner Broadcasting International, která patří do skupiny Time Warner. Na podzim 2013 byl jmenován jedním ze dvou generálních ředitelů CME a v průběu podzimu 2013 se stal i generlním ředitelem skupiny Nova.