Zrušení diskusí by snížilo návštěvnost serverů

pátek, 13. června 2014, 13:28 Internet & Mobil MediaGuru

Podle výzkumu InsightLab by víc než pětina uživatelů přestala zpravodajský server navštěvovat.

Zrušení internetových diskusí pod články by znamenalo pro zpravodajské servery odchod části jejich čtenářů. Současně s tím ale čtenáři neodmítají určité formy regulací, především zpřísnění dohledu nad diskusemi a promazávání nevhodného obsahu. Ukázal to výzkum společnosti InsightLab, která metodou internetového výzkumu CAWI zjišťovala názory na diskuse pod články na zpravodajských serverech.

45 % lidí si přeje ponechat diskuse pod články na zpravodajských serverech ve stávající podobě. Dalších 32 % se kloní také k ponechání diskusí, ale připouští zpřísnění dohledu a promazávání nevhodného obsahu. Pouze 3 % čtenářů uvádí jako nejvhodnější variantu zrušení diskusí bez náhrady.

K ponechání diskusí v současné podobě se kloní více muži (49 %), lidé s vysokoškolským vzděláním (48 %) a čtenáři zpravodajského serveru iDnes.cz (51 %). Ženy pak ve větší míře než je tomu u mužů zmiňují zpřísnění dohledu a promazávání obsahu v diskusích (37 %).

Názor na zachování diskusí pod články

Vyzkum_diskuse

Diskuse_vyzkum_1

Pouze 8 % lidí uvádí, že by svůj oblíbený zpravodajský portál navštěvovalo častěji, kdyby byly zrušeny diskuse pod články. Jedná se přitom především o lidi starší 55 let. Celkově by ale došlo ke snížení návštěvnosti serverů, protože by 22 % lidí naopak přestalo svůj oblíbený server navštěvovat. Zde se jedná o mladší a střední generaci s věkovým omezením do 44 let. 66 % by v případě zrušení diskusí navštěvovalo svůj zpravodajský server i nadále. Jedná se přitom častěji o muže než o ženy a dále o lidi s vyšším vzděláním.

Dopad na návštěvnost serverů v případě zrušení diskusí pod články

Diskuse_vyzkum2

Diskue_vyzkum3

Zdroj: InsightLab

Výzkum probíhal na reprezentativním výběrovém souboru internetové populace starší 15 let v lednu 2014. Do výzkumu bylo kvótním výběrem zahrnuto 500 respondentů.

-mav-