Až 18 % Čechů preferuje mobilní zařízení před TV

úterý, 22. července 2014, 11:12 Internet & Mobil, TV, Výzkum MediaGuru

Lidé stále sledují televizi, ale jejich návyky se vlivem mobilů mění, ukazuje výzkum TNS.

Dospělí po celém světě zůstávají televizi stále věrní, televize samotná však již nedokáže uspokojit jejich chuť po obsahu. V důsledku toho roste využívání online médií a používání více obrazovek najednou. Vyplývá to z nové globální studie Connected Life společnosti TNS, které se zúčastnilo 55 tisíc lidí ve věku 16 až 65 let.

Multiscreeningu se věnuje 39 % diváků  

Každý člověk na světě průměrně vlastní čtyři digitální zařízení, Českou republiku nevyjímaje. Počet roste na pět v Austrálii, Německu a Velké Británii. V kombinaci s poptávkou po TV a video obsahu kdekoliv a kdykoliv to podněcuje růst multiscreeningu nebo screen-stackingu – tedy používání více digitálních zařízení současně.

Téměř 4 z 10 (39 %) lidí sledujících ve večerních hodinách televizi vykonává další „digitální“ činnosti, jako například využívání sociálních médií, kontrolování své emailové schránky nebo online nakupování.

Místo televize sleduje večer 18 % Čechů mobilní zařízení

Touha mít přístup ke svým oblíbeným televizním pořadům během celého dne také zvyšuje využívání online TV. Jedna čtvrtina (25 %) světové populace nyní sleduje denně video obsah na PC, notebooku, tabletu nebo mobilu. V České republice je to téměř jedna pětina (18 %), oproti například Hong Kongu (32 %), kde jsou i díky tomu velmi populární telefony velikosti tabletů neboli phablety.

Zatímco v Hong Kongu je také díky kvalitnějšímu vysokorychlostnímu internetu a většímu množství návazných služeb trendem sledovat obsah spíše online než na tradičních televizích, v České republice je tomu zatím naopak. Večer před televizor usedá 46 % lidí oproti 18 %, kteří sledují obsah na mobilních zařízeních. V Honk Kongu se na obsah na mobilních zařízeních 26 % respondentů a jen 14 % na televizorech.

I přes nárůst online konzumace stále hrají tradiční televizory velkou roli – 7 z 10 Čechů sedí před televizí každý den. Tzv. TV večeře jsou stále s námi a 71 % diváků věnuje při jídle svou pozornost právě televizi.

„Ve světě, kde je multi-tasking standardem, se kontext, ve kterém sledujeme TV, zásadně mění – už to není jen doma na pohovce bez dalších digitálních rozptýlení. Naopak růst využívání více zařízení najednou a sledování televize online je obrovský, zejména na asijských trzích, a to díky rostoucí poptávce po obsahu. I když je nesporné, že naše láska k tradiční televizi stále trvá, musí se zadavatelé reklamy přizpůsobit měnícím se návykům televizních diváků. Online zařízení nabízejí více způsobů, jak se dostat k TV nebo video obsahu, což znamená, že značky budou muset aplikovat více integrovaný online přístup s cílem zapojit spotřebitele,“ uvedl Tomáš Pflanzer, Head of Digital ze společnosti TNS Aisa.

-kch-