Hrubé mediální investice jsou stále o 2 mld. vyšší

úterý, 19. srpna 2014, 12:16 TV MediaGuru

Objem monitorovaných mediálních investic v červenci byl meziročně vyšší o 5 %.

Objem monitorovaných mediálních investic za nákup reklamního prostoru, který zjišťuje společnost Admosphere, dosáhl v letošním červenci 3,6 mld. Kč, což bylo o 5 % více než ve stejném období loňského roku. Ve srovnání s loňskem registruje monitoring stále nejvyšší růst u televizní reklamy, což je dáno změnou obchodních podmínek na televizním trhu v letošním roce. Nárůst tak nevyjadřuje přirozené zvýšení investic, ale spíš uklidnění situace na televizním trhu.

Ve srovnání s loňským červencem představuje hrubé zvýšení investic do TV reklamy necelých 200 mil. Kč (téměř 13 %). Za období prvních sedmi měsíců jde pak o nárůst vyšší než 2 mld. Kč.

červenci si podle monitoringu udržely nebo mírně navýšily hrubé investice i ostatní mediatypy (internet, rádio, OOH). Naopak nižší objem postihl tištěná média, která z prodeje inzerce inkasovala v hrubých cenách o téměř 60 mil. Kč méně než v loňském červenci.

Srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru za červenec 2013 a 2014

investice_cervenec

*Internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring, bez vlastní inzerce, zdroj: Admosphere

Celkově za období letošních sedmi měsíců jsou ve srovnání se stejným obdobím loni mediální investice v monitorovaných investicích vyšší o více než 2 mld. Kč. Navýšení táhne především televizní reklama. Reklamní výdaje jsou letos nižší v tisku a stagnuje internet, resp. internetová display reklama (monitoring nepostihuje výkony dalších forem internetové reklamy).

Objem monitorovaných investic I-VII/2013 a I-VII/2014, tis. Kč

Medialni investice_celkem

Zdroj: Admosphere, internet jen display reklama

-mav-