Management Business Media odkupuje vydavatelství

pondělí, 18. srpna 2014, 17:32 Tisk MediaGuru

Vedení firmy na čele s Tomášem Tkačíkem se dohodlo na odkupu společnosti.

Novým majitelem společnosti Business Media CZ, vydavatele odborných titulů, několika konzumních magazínů, provozovatele call centra a poskytovatele specializovaných informací, se na základě dohody s akcionáři Docu Group stává současný management společnosti.

Generální ředitel Tomáš Tkačík, finanční ředitel Václav Bednář a výkonný ředitel Hynek Paťorek založili k tomuto účelu společnost Czech Media Investments, ve které každý z nich drží třetinový podíl. Czech Media Investments tak společnost Business Media nově vlastní. Změny už byly zaneseny v obchodním rejstříku. Noví majitelé jsou se společností spjati dlouhodobě. Od Unicredit Bank čerpali na odkup úvěr ve výši necelých 9 mil. Kč.

Firma nadále bude působit na českém trhu pod názvem Business Media. Rovněž kompetence jednotlivých manažerů se oproti současnosti nezmění.

Tomáš Tkačík, Václav Bednář, Hynek Paťorek
Tomáš Tkačík, Václav Bednář, Hynek Paťorek

„Strategie firmy se v souvislosti se změnou vlastníků zásadně nezmění. I nadále budou prioritou investice a rozvoj databázového businessu ISTAV v Česku i na Slovensku, prémiových služeb call-centra a také vydavatelství, které dnes tvoří čtrnáct odborných i konzumních časopisů, osm klientských magazínů a devět webů,“ uvedl k nejbližšímu výhledu generální ředitel Tomáš Tkačík.

Hlavním akcionářem Business Media CZ dosud byla společnost Docu Group se sídlem ve Švédsku, kterou vlastní privátní investiční skupina GMT Communications Partners.

Business Media působí na českém trhu dvacet let. Původně byla součástí mediálního koncernu Bertelsmann AG, tehdy vystupovala pod názvem Bertelsmann Media CZ. Poté se změnila na Bertelsmann Springer a Springer Media CZ. V září roku 2007 se novým majitelem vydavatelství stala skupina GMT Communications Partners, která odkoupila podíl od investičních společností Cinven a Candover. Od října 2007 se změnil název společnosti na Business Media CZ.

Je vydavatelem např. odborných titulů Technický týdeník, Technik, Stavitel, Stavba, Materiály pro stavbu, Doprava a silnice nebo Trucker. V segmentu konzumních časopisů vydává tituly Můj dům, Moderní byt, Svět kuchyní / koupelen, Rodinný dům, Bydlení či Automobil Revue.

Společnosti se v posledních letech dařilo mírně zvyšovat obrat. Loni dosáhla obratu ve výši 214 mil. Kč (+ 4 %), v předloňském roce jej navýšila o 6 %. Na výsledném obratu se vydavatelské aktivity a call centrum podílejí přibližně vyrovnaným podílem.

Vývoj obratu Business Media CZ v mil. Kč

obrat BMCZ

Zdroj: účetní uzávěrky, BM CZ

-mav-