MMS loni udržela tržby nad úrovní 600 mil. Kč

čtvrtek, 14. srpna 2014, 10:03 Rádio MediaGuru

Výnosy z reklamního rádiového vysílání se v meziročním srovnání snížily o 6 %.

I přes pokračující negativní vývoj na reklamním trhu se společnosti Media Marketing Services (MMS) podařilo v loňském roce udržet výnosy nad úrovní 600 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 se celkové výnosy snížily o 7 % na 611 mil. Kč. Výnosy z reklamního vysílání, které se na celkových výnosech podílí nejvyšší měrou, se meziročně snížily o 6 %, vyplývá z výsledků hospodaření za rok 2013.

Výnosy z reklamního vysílání druhého největšího mediazastupitele na rádiovém trhu dosáhly loni 529 mil. Kč. Druhým největším výnosem společnosti je programové poradenství s celkovým objemem 46 mil. Kč, což představuje stejný výsledek jako o rok dříve. Podstatně se zvýšily výnosy z internetových služeb, které dosáhly 10 mil. Kč a ve srovnání s rokem 2012 se téměř zdvojnásobily.

Záporný hospodářský výsledek MMS se loni podařilo snížit na 120 mil. Kč z předešlých 162 mil. Kč.

MMS zastupuje na reklamním trhu 55 regionálních a lokálních stanic. Podle výsledků Radio projektu za 1. pololetí 2014 poslouchá rádia zastupovaná MMS více než 4 mil. posluchačů týdně. Na trhu rozhlasových sítí je s podílem 33 % druhou nejsilnější po RRM.

Společnost Media Marketing Services patří do mediální skupiny Media Bohemia, která operuje zejména na regionálním rádiovém trhu. Rovněž ta v důsledku poklesu reklamního trhu loni mírně snížila obrat. „Také v roce 2013 byl reklamní trh negativně ovlivněn ekonomickou recesí. V důsledku této skutečnosti došlo ke snížení obratu, přesto se společnosti podařilo udržet své významné postavení na trhu,“ hodnotí firma výsledky za rok 2013. I v následujícím období plánuje upevňovat svou pozici na trhu rozhlasových stanic a vyhledávat vhodné investiční příležitosti k nákupu dalších rozhlasových stanic, uvádí.

Celkové výkony Media Bohemia loni dosáhly 77 mil. Kč, což bylo o 10 % méně než v roce 2012. Výsledek hospodaření skončil mírným ziskem 213 tisíc Kč.

Media Bohemia je majitelem některých regionálních rádií – sítě rádií Blaník, Hitrádií, Fajn rádií, Rock rádií či rádia City 93,7 FM.

-mav-